Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Anita Engkvist, antagningshandläggare

Jag arbetar som handläggare med nationell antagning och högskoleprovet, främst det anpassade.

Anita Karlsson, fysioterapeut

Leg. fysioterapeut med inriktning främst mot psykisk hälsa, stress, sömn och livsstilsfrågor. Jag arbetar med telefonrådgivning, drop in, samtalsstöd samt gruppverksamhet.

Annica Höglund, kommunikatör

Ansvarar för Studentcentrums information på webb och i tryck. Jag är även redaktör för Studentnytt, Handbok för utbildningsfrågor, Portalen och för www.student.umu.se.

Annika Enmark, sjuksköterska (tjänstledig)
Arne Hallgren, systemadministratör

Systemadministratör för Selma och Ladok

Carina Sandberg, specialpedagog

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Christer Marklund, antagningshandläggare

Jag arbetar som handläggare med nationell antagning.

Christina Stoltz, antagningshandläggare

Jag arbetar som handläggare med internationell antagning och är ett av två arbetsmiljöombud på enheten.

Claus Jochheim, kurator

Arbetar med telefonrådgivning, drop in, samtalsstöd och kursverksamhet inom området talrädsla.

Elin Norberg, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå.

Erik Ångman, områdeschef

Områdeschef för Ladokgruppen och Examina.

Francine Ferretti Horst, studievägledare

Studie- och karriärvägledning inom uppdragsutbildning Korta vägen (utbildning för utländska akademiker)

Jessica Binrell, antagningshandläggare

Jag arbetar som handläggare med internationell antagning och högskoleprovet.

Karina Arvidsson, samordnare

Arbetar med samordning av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Linda Lindgren, systemadministratör

Systemadministratör Ladok

Linn Raninen, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grundnivå.

Loke Brinkstam, antagningshandläggare

Jag jobbar som handläggare, främst med antagning av internationella sökande men även med bedömning av reell kompetens mm.

Madelene Bergström, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grund- och avancerad nivå.

Maria Bek, systemadministratör

Systemadministratör i nya Ladok

Maria Lundgren, systemadministratör

Jag arbetar som handläggare med nationell antagning och är produktionsansvarig för antagningssystemet NyA vid Umeå universitet.

Maria Persson, examenshandläggare

Maria Persson har fackligt uppdrag på heltid och återfinns inte på studentcentrum.

Maria Rudberg, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och
forskarnivå samt arbetar med lokala examensbeskrivningar.

Maria Söderholm, samordnare

Jag arbetar med allmän studievägledning.

Marie Wilhelmsson, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå samt ansökningar om examen på grund-, avancerad och forskarnivå.

Marlene Bickham, samordnare

Studiehandledare till studenter med funktionsnedsättning.

Mikael Lindgren, systemadministratör

Selma, Ladok, införande av nya Ladok och Web-ISP

Richard Hartvik, studievägledare (tjänstledig)

Arbetar med allmän studievägledning för studenter och allmänhet. Arbetar även med samordning av Studentstödsnätverket för anställda vid Umeå universitet.

Shireen Mallkoo, studievägledare

Arbetar med allmän studievägledning för båda studenter och allmänhet. 

Stina Norberg, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå samt ansökningar om examen på grundnivå.

Thomas Wahlström, studievägledare

Arbetar med allmän studievägledning för studenter och allmänhet. Arbetar även med studenträttsliga frågor.

Ulla Zingmark-Lustig, antagningshandläggare

Jag arbetar som handläggare med nationell antagning

Victoria Bernhardtson, studievägledare

Samordning och studie- och karriärvägledning inom Korta Vägen, arbetsmarknadsutbildning för invandrade akademiker. Studiehandledning för studenter som beviljats mentorstöd.

Vivianne Olofsson, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och forskarnivå samt arbetar med internationella meriter.

Åsa Hammarberg, handläggare, ladok

Systemadministratör Ladok

Åsa Vännman, områdeschef

Jag jobbar som områdeschef för Antagningen där såväl nationell som internationell antagning omfattas. Inom Antagningen ingår även högskoleprovets genomförande i Västerbotten.