"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Anställda medarbetare

Anette Gröndahl

Områdeschef för Antagningen där såväl nationell som internationell antagning omfattas. Inom Antagningen ingår även studenträttsliga frågor samt högskoleprovets genomförande i Västerbotten.

Anita Engkvist
Telefon
090-786 96 62

Jag arbetar som handläggare med nationell antagning och högskoleprovet, främst det anpassade.

Anita Karlsson
Telefon
090-786 90 58

Leg. fysioterapeut med inriktning främst mot psykisk hälsa, stress, sömn och livsstilsfrågor. Jag arbetar med telefonrådgivning, drop in, samtalsstöd samt gruppverksamhet.

Anna Aggestål
Telefon
090-786 56 77

Jag är universitetsadjunkt och doktorand vid Pedagogiska institutionen.

Anna Levander
Telefon
090-786 63 63

Internationell kontaktperson, kontaktperson för studenter med funktionsvariationer samt studievägledare. 

Annika Enmark
Telefon
090-786 66 92
Annika Lönnefjord
Telefon
090-786 70 78
Arne Hallgren
Telefon
090-786 96 63

Systemadministratör för Selma och Ladok

Bianca Selin
Telefon
090-786 50 69

Arbetar med personligt mentorstöd till studenter med funktionsnedsättningar och allmän studievägledning.

Christina Stoltz
Telefon
090-786 96 99

Jag arbetar som handläggare med internationell antagning.

Elin Norberg
Telefon
090-786 69 19

Handlägger och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå.

Emil Nordahl
Telefon
090-786 55 69

Jag jobbar som antagningshandläggare med nationell antagning.

Erik Ångman

Områdeschef för Ladokgruppen och Examina.

Isabella Vesala
Telefon
090-786 96 89

Arbetar med personligt mentorstöd åt studenter med funktionsnedsättning.

Handläggare för Högskoleprovet Västerbotten.

Jeanette Lundberg
Telefon
090-786 90 53

Folkhälsovetare hos Studenthälsan. Instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa. Samordnar Umeå universitets och studentkårernas mottagningsutbildning. Webbredaktör och innehållsansvarig.

Joakim Bergbom
Telefon
090-786 77 81

Kontakta Studentcentrums studievägledare

Jonas Lundberg
Josefin Mustonen
Telefon
090-786 74 54

Jag arbetar som handläggare med internationell antagning.

Karina Arvidsson
Telefon
090-786 71 18

Arbetar med samordning av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.

 

Lars Knutsson
Telefon
090-786 75 76

Utbildningssamordnare för studenträttsliga frågor inom grund- och avancerad utbildning samt ansvarig handläggare för Högskoleprovet i Västerbotten

Lilian Vännström
Telefon
090-786 61 54

Arbetar med allmän studievägledning.

Linda Lindgren
Telefon
090-786 60 52

Systemadministratör Ladok

Loke Brinkstam
Telefon
090-786 95 80

Jag jobbar som handläggare, främst med antagning av internationella sökande men även med bedömning av reell kompetens mm.

Madelene Bergström
Telefon
090-786 97 67

Handlägger och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och forskarnivå.

Maria Bek
Telefon
090-786 53 07

Systemadministratör i nya Ladok

Maria Lundgren
Telefon
090-786 65 41

Jag arbetar som handläggare med nationell antagning och är produktionsansvarig för antagningssystemet NyA vid Umeå universitet.

Maria Nylen
Telefon
090-786 68 75

Allmän studievägledare

 

 

Maria Persson
Telefon
090-786 53 98

Maria Persson har fackligt uppdrag på heltid och återfinns inte på Studentcentrum.

Maria Rudberg
Telefon
090-786 51 34

Handlägger och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och forskarnivå samt arbetar med lokala examensbeskrivningar.

Marie Wilhelmsson
Telefon
090-786 55 58

Handlägger och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå samt ansökningar om examen på grund- och avancerad nivå.

Marlene Bickham
Telefon
090-786 74 98

Jag arbetar som mentor till studenter med funktionsnedsättning.
Är arbetsmiljöombud för Studentcentrum.

Martin Öberg
Telefon
090-786 63 70

Handlägger och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och forskarnivå.

Mikael Lindgren
Telefon
090-786 74 84

Selma, Ladok, införande av nya Ladok och Web-ISP

Reyal Kvist
Telefon
090-786 70 45

Jag arbetar som handläggare med nationell antagning.

Richard Hartvik
Telefon
090-786 70 60

Arbetar som samordnare för studenter med funktionsnedsättning samt är webbredaktör för Studentcentrums sidor om studievägledning och riktat studentstöd.

Sara Hägglund
Telefon
090-786 60 35

Jag jobbar som handläggare med internationell antagning samt i den nationella antagningsorganisationen VO.

Sara Rotter
Telefon
090-786 71 10
Stella Kaffke
Telefon
090-786 76 49

Jag arbetar som handläggare med internationell antagning.

Stina Norberg
Telefon
090-786 53 44

Handlägger och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå samt ansökningar om examen på grundnivå.

Victor Daunfeldt
Telefon
090-786 52 19

Jag arbetar som handläggare med internationell antagning.

Victoria Bernhardtson
Telefon
090-786 96 11

Jag arbetar med allmän studievägledning. 

Åsa Hammarberg
Telefon
090-786 51 14

Systemadministratör Ladok

Senast uppdaterad: 2022-10-26