"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarutbildning i matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet matematik? Vid Institutionen för matematik och matematisk statistik har vi för närvarande cirka 15 doktorander och bedriver forskarutbildning inom tre forskarutbildningsämnen: matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap.

Vid institutionen för matematik och matematisk statistik bedrivs forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering, matematisk statistik samt ett antal mindre forskningsområden.

Om du är intresserad av forskarstudier är ett bra första steg att skriva en masteruppsats inom det område du är intresserad av. När du uppfyller (eller snart kommer att uppfylla) de krav på allmän och särskild behörighet som anges i de allmänna studieplanerna till något eller några av våra tre forskningsutbildningsämnen har du möjlighet att söka till motsvarande doktorandtjänster som institutionen regelbundet utlyser. Dessa doktorandtjänster är i normalfallet knutna till specifika handledare och forskningsprojekt.

Våra doktorander är verksamma inom internationellt konkurrenskraftiga forskargrupper där de under handledning får lära sig forskningens hantverk och hur forskningsresultat presenteras i tal och skrift. I forskarutbildningen ingår en kursdel som utvecklar kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Därutöver deltar de flesta av våra doktorander i minst en internationell konferens varje år, allt för att de på bästa sätt ska utvecklas till självständiga och framgångsrika forskare.

Doktorander vid institutionen deltar normalt i institutionsgemensamma aktiviteter som seminarieserier och regelbundet återkommande doktorandträffar. Därtill finns möjlighet att delta i de aktiviteter som anordnas av de associerade tvärvetenskapliga forskningsmiljöerna Computational Life Science Cluster (CLiC), UMIT Research Lab och Integrated Science Lab (IceLab). Några av våra doktorander har även förlagt sina arbetsplatser till dessa internationella forskningsmiljöer inom vilka flera framgångsrika forskare är verksamma.

Om du är intresserad av forskarstudier vid Institutionen för matematik och matematisk statistik är du välkommen att besöka vår hemsida för mer information.

Läs mer om forskningen vid Institutionen för matematik och matematisk statistik

Aktuell avhandling

Industrin och forskare utvecklar framtidens kvalitetskontroll

Volvo och Umeå universitet visar i en ny avhandling hur kvalitetsproblem i tillverkningen kan förebyggas.

Datorstöd hjälper elever med matematiska svårigheter

Elever som kört fast kan få tips via datorn – ny form av återkoppling utvärderas i avhandling.

Att räkna med alla elever

Ny avhandling ger kunskap om förskoleklasslärares förmåga att följa elevers lärande i matematik.

Studierektor

Jun Yu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27
Senast uppdaterad: 2022-11-03