"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarutbildning i växtbiologi

Syftet med doktorandprogrammet vid Institutionen för fysiologisk botanik är att tillhandahålla forskarutbildning på högsta internationella nivå, med inriktning på såväl vetenskaplig som personlig utveckling. Vi har vanligtvis 15-20 doktorander från flera olika länder världen över och erbjuder studenterna en omväxlande och stimulerande studiemiljö.

Vårt program ger doktoranderna möjlighet att bedriva grundläggande forskning inom växtfysiologi, molekylär växtbiologi, funktionell genomik och bioinformatik samt växtbioteknik. Vi erbjuder kurser, workshops och seminarier där doktoranderna integreras i en interaktiv vetenskaplig miljö.

Institutionen är indelad i 15 forskargrupper vilka alla leds av en individuell forskarhandledare. Forskarutbildning bedrivs inom flera olika forskningsfält så som cellbiologi, hormonbiologi, växternas tillväxt och utbildning, växternas förmåga att reagera på yttre faktorer (till exempel klimatförändringar och biotisk stress), vedbiologi, genetik och genomik.

Dessa olika forskningsprogram ger studenterna möjlighet att ägna sig åt stimulerande forskningsprojekt och att lära sig använda alla avancerade moderna forskningsmetoder.

Läs mer om forskningen vid Institutionen för fysiologisk botanik

Aktuella avhandlingar

Studerar dynamik hos svampar i marken med bioinformatik

Med metoden har han testat kvävetillförsels påverkan på svampsamhällen.

Barrträd anpassar sig för att förbli gröna vintertid

Barrträd har utvecklat speciella mekanismer som förhindrar skador på fotosyntetiska maskineriet.

Faktorer som reglerar rotbildning är evolutionärt bevarade

Med arvsmassan hos träd kartlagda kan man studera initiering av adventivrötter ur ett evolutionärt perspektiv.

Studierektor

Stefan Jansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 54
Senast uppdaterad: 2022-11-03