"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Porträtt och seminarier

UCFF seminarium Frida Degerstedt

Jämlikhet bland barn och unga med cerebral pares: Fysisk fritidsaktivitet, skolidrott, fysioterapi och livskvalité 

UCFF seminarium Christine Bylund

(O)beroendets politik: Möjliga och omöjliga relationsbildningar för personer med normbrytande funktionalitet.

 

UCFF seminarium Martin Molin

Del@ktig på nätet – Om unga med intellektuell funktionsnedsättning och identitetsskapande aktiviteter på internet och i sociala medier

UCFF seminarium Stefan Gelfgren

Mellan hopp och realiteter: Brukarorganisationers användning av social media

UCFF seminarium Marie Sépulchre

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning? En analys av mediebilder i Sverige och USA

UCFF Plenarmöte 2021 - Helena Lindgren

Förbättra förmåga och mående med hjälp av AI-baserade system – Framtidens vardag för alla?

Seminarium med Helena Lindgren

UCFF Plenarmöte 2021 - Thomas Molén

Hur kan digitalisering öka tillgängligheten till samhällsservice för kommunens medborgare?

Vill förstå vårt första språk

Kunskap om barns motoriska beteende kan hjälpa till att utveckla tidig diagnostik och snabbare interventioner.

Från ung till vuxen med funktionsnedsättning - med särskilt fokus på arbete

Seminarium med professor Magnus Tideman vid Ersta Sköndal Bräcke högskola & Högskolan i Halmstad.

Senast uppdaterad: 2023-10-13