Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Umeå centrum för funktionshinderforskning

Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF) vill stärka och synliggöra forskning om funktionshinder vid Umeå universitet samt främja samverkan och verka för ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan universitetet och det omgivande samhället.
Forskare
Forskare

Se vilka forskare och forskningsprojekt som är knutna till oss

Projekt
Projekt

Här hittar du forskningsprojekt som är kopplade till oss

Porträtt och seminarier
Porträtt och seminarier

Här kan du se våra seminarier i efterhand

Om oss
Om oss

Läs mer om våra målsättningar och vår styrelse

Vill förstå vårt första språk
Vill förstå vårt första språk

Kunskap om barns motoriska beteende kan hjälpa till att utveckla tidig diagnostik och snabbare interventioner.

Från ung till vuxen med funktionsnedsättning - med särskilt fokus på arbete

Seminarium med professor Magnus Tideman vid Ersta Sköndal Bräcke högskola & Högskolan i Halmstad

Vi organiseras som en centrumbildning vid samhällsvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, och bedriver forskning inom flera vetenskapsområden i nära samarbete med ett antal institutioner och organisationer. För centrets övergripande styrning finns en styrgrupp som utses av dekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet. Föreståndare är Jens Ineland, Institutionen för Socialt Arbete. Föreståndaren leder det dagliga arbetet och har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten. Vi anordnar regelbundet seminarier och workshops som fungerar som ett forum och en mötesplats för forskare och andra aktörer med intresse för funktionshinderfrågor.

Kontakta oss

Har du idéer om möjliga projekt eller samarbeten, eller vill få löpande information om våra aktiviteter, kontakta vår föreståndare.