Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå centrum för funktionshinderforskning

Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF) vill stärka och synliggöra forskning om funktionshinder vid Umeå universitet samt främja samverkan och verka för ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan universitetet och det omgivande samhället.

Vi firar 20 år!

UCFF 20 år

Läs mer om programmet och anmäl dig här

Forskare

Se vilka forskare och forskningsprojekt som är knutna till oss

Projekt

Här hittar du forskningsprojekt som är kopplade till oss

Porträtt och seminarier

Här kan du se våra seminarier i efterhand

Om oss

Läs mer om våra målsättningar och vår styrelse

UCFF seminarium Martin Molin

Del@ktig på nätet – Om unga med intellektuell funktionsnedsättning och identitetsskapande aktiviteter på internet och i sociala medier

Vi organiseras som en centrumbildning vid samhällsvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, och bedriver forskning inom flera vetenskapsområden i nära samarbete med ett antal institutioner och organisationer. För centrets övergripande styrning finns en styrgrupp som utses av dekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet. Föreståndare är Jens Ineland, Institutionen för Socialt Arbete. Föreståndaren leder det dagliga arbetet och har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten. Vi anordnar regelbundet seminarier och workshops som fungerar som ett forum och en mötesplats för forskare och andra aktörer med intresse för funktionshinderfrågor.

Kontakta oss

Har du idéer om möjliga projekt eller samarbeten, eller vill få löpande information om våra aktiviteter, kontakta vår föreståndare.

Nyheter

Ny styrelse vid Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF)
Publicerad: 06 okt, 2021

I styrelsen finns nu nya representanter från universitetet, regionen och brukarrörelsen.

Meningsfullt arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning
Publicerad: 07 jun, 2021

Hur ska högfungerande individer med autism ska känna meningsfullhet och långsiktighet i arbetslivet?

Forskar om hur individer med psykisk ohälsa ska få mer inflytande
Publicerad: 27 maj, 2021

Nytt forskning ska utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa.

Nytt centrum förstärker funktionshinderforskningen ytterligare
Publicerad: 21 dec, 2020

Vid UCFF bedrivs forskning i nära samarbete med aktörer från det omgivande samhället

Kontakt

Föreståndare

Jens Ineland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 40