"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå centrum för funktionshinderforskning

Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF) vill stärka och synliggöra forskning om funktionshinder vid Umeå universitet samt främja samverkan och verka för ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan universitetet och det omgivande samhället.
Forskare

Se vilka forskare och forskningsprojekt som är knutna till oss

Projekt

Här hittar du forskningsprojekt som är kopplade till oss

Porträtt och seminarier

Här kan du se våra seminarier i efterhand

Om oss

Läs mer om våra målsättningar och vår styrelse

Tre nya medlemmar i UCFFs styrgrupp

UCFF presenterar tre nya medlemmar i styrgruppen

UCFF seminarium Frida Degerstedt

Jämlikhet bland barn och unga med cerebral pares: Fysisk fritidsaktivitet, skolidrott, fysioterapi och livskvalité 

Vi organiseras som en centrumbildning vid samhällsvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, och bedriver forskning inom flera vetenskapsområden i nära samarbete med ett antal institutioner och organisationer. För centrets övergripande styrning finns en styrgrupp som utses av dekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet. Föreståndare är Jens Ineland, Institutionen för Socialt Arbete. Föreståndaren leder det dagliga arbetet och har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten. Vi anordnar regelbundet seminarier och workshops som fungerar som ett forum och en mötesplats för forskare och andra aktörer med intresse för funktionshinderfrågor.

Kontakta oss

Har du idéer om möjliga projekt eller samarbeten, eller vill få löpande information om våra aktiviteter, kontakta vår föreståndare.

Nyheter

Forskning om personer med intellektuell funktionsnedsättning prisad
Publicerad: 2022-11-22

Forskning om personer med intellektuell funktionsnedsättning prisad

Ny styrelse vid Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF)
Publicerad: 2021-10-06

I styrelsen finns nu nya representanter från universitetet, regionen och brukarrörelsen.

Meningsfullt arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning
Publicerad: 2021-06-07

Hur ska högfungerande individer med autism ska känna meningsfullhet och långsiktighet i arbetslivet?

Forskar om hur individer med psykisk ohälsa ska få mer inflytande
Publicerad: 2021-05-27

Nytt forskning ska utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa.

Kalender

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Kontakt

Föreståndare

Jens Ineland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 40