"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå centrum för funktionshinderforskning

Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF) vill stärka och synliggöra forskning om funktionshinder vid Umeå universitet samt främja samverkan och verka för ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan universitetet och det omgivande samhället.
Forskare

Se vilka forskare och forskningsprojekt som är knutna till oss

Projekt

Här hittar du forskningsprojekt som är kopplade till oss

Porträtt och seminarier

Här kan du se våra seminarier i efterhand

Om oss

Läs mer om våra målsättningar och vår styrelse

Bild på kajen
Lyckad workshop om aktuella funktionsrättsfrågor

Temat för dagen: Vem bestämmer? Praktiker för funktionsrätt, egenmakt och inflytande.

campusdammen 22 maj 2023
Tre nya medlemmar i UCFFs styrgrupp

UCFF presenterar tre nya medlemmar i styrgruppen

UCFF seminarium Frida Degerstedt

Jämlikhet bland barn och unga med cerebral pares: Fysisk fritidsaktivitet, skolidrott, fysioterapi och livskvalité 

Vi organiseras som en centrumbildning vid samhällsvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, och bedriver forskning inom flera vetenskapsområden i nära samarbete med ett antal institutioner och organisationer. För centrets övergripande styrning finns en styrgrupp som utses av dekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet. Föreståndare är Jens Ineland, Institutionen för Socialt Arbete. Föreståndaren leder det dagliga arbetet och har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten. Vi anordnar regelbundet seminarier och workshops som fungerar som ett forum och en mötesplats för forskare och andra aktörer med intresse för funktionshinderfrågor.

Kontakta oss

Har du idéer om möjliga projekt eller samarbeten, eller vill få löpande information om våra aktiviteter, kontakta vår föreståndare.

Nyheter

Umeå universitet är väl representerat på Arctic Congress 2024
Publicerad: 2024-06-14

Arctic Congress 2024 samlade många forskare från Umeå Universitet som som presenterade sin forskning.

Ny forskning om vikten av skolkuratorn
Publicerad: 2024-04-15

Ny forskning visa att skolkuratorer är en avgörande länk i kedjan för vissa barns psykosociala välbefinnande.

Forskning om personer med intellektuell funktionsnedsättning prisad
Publicerad: 2022-11-22

Forskning om personer med intellektuell funktionsnedsättning prisad

Ny styrelse vid Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF)
Publicerad: 2021-10-06

I styrelsen finns nu nya representanter från universitetet, regionen och brukarrörelsen.

Kontakt

Föreståndare

Jens Ineland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 40