Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies

FlickForsk! är ett tvärvetenskapligt nätverk vars syfte är att driva utvecklingen inom den nordiska flickforskningen genom att skapa mötesplatser och samarbetsmöjligheter för forskare som utifrån olika perspektiv undersöker ung femininitet.

Sedan starten 2008 har nätverket initierat och genomfört en antal olika evenemang och publiceringsprojekt av såväl nordisk som internationell karaktär. Genom detta arbete ingår FlickForsk! numera i ett större internationellt forskningssammanhang där dels det finska flickforskningsnätverket Tyttötutkimusverkosto, dels förbundet International Girls Studies Association (IGSA) utgör viktiga samarbetspartners. En annan central verksamhet inom nätverket är att fungera som en expertresurs och samverkanspart för de olika aktörer och organisationer som efterfrågar den kompetens som finns inom nätverket.

I nätverkets nuvarande styrgrupp ingår:

Bodil Formark, Umeå universitet (koordinator)
Linda Arnell, Umeå universitet
Anna-Karin Frih, Örebro universitet
Heta Mulari, Finnish Youth Research Society/Tyttötutkimusverkosto
Maria Strömbäck, Umeå universitet
Maria Margareta Österholm, Stockholms universitet

Under sina första verksamhetsår var nätverket knutet till Forum för Genusvetenskap, Mittuniversitetet. Sedan januari 2015 har FlickForsk! sin organisatoriska hemvist vid Umeå Centrum för Genusstudier.

Om du vill bli uppsatt på vår e-postlista eller har frågor maila: flickforsk@ucgs.umu.se

För löpande uppdateringar om FlickForsk! och nordisk flickforskning: www.facebook.com/FlickForsk

Koordinator

Bodil Formark
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 49