Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Linda Arnell

Linda Arnell

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som lektor vid institutionen för socialt arbete. Jag är genusvetare och disputerade i socialt arbete år 2019. Min forskning rör barns och ungas levnadsförhållanden, med ett särskilt intresse för frågor som rör kön/genus, sociala relationer, utsatthet och våld.

För närvarande forskar jag inom projekten Artikel 19: Vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn och Att växa upp som tjej i särskilt utsatta områden: Levda erfarenheter, centrala samhällsaktörer och samhällsarbete.

Jag är även del av styrgruppen för forskningsnätverket FlickForsk! – Nordic network for Girlhood Studies

Violence against Women
Arnell, Linda; Källström, Åsa; Gunnarsdottir, Hrafnhildur
Living like a girl: agency, social vulnerability and welfare measures in Europe and beyond, New York; Oxford: Berghahn Books 2021 : 1-9
Arnell, Linda; Vogel, Maria A.
International Journal of Social Research Methodology
Thunberg, Sara; Arnell, Linda
International Journal of Sexual Health, Routledge 2021, Vol. 33, (3) : 396-409
Valverius, Anna; Arnell, Linda; Strandh, Mattias
Living like a girl: agency, social vulnerability and welfare measures in Europe and beyond, New York; Oxford: Berghahn Books 2021 : 243-248
Vogel, Maria A.; Arnell, Linda
(O)tryggt?: Texter om makt, plats och motstånd, Stockholm: Premiss förlag 2020 : 196-210
Arnell, Linda
Gender and Education, Routledge 2020, Vol. 32, (5) : 682-696
Silfver, Eva; Maritha, Jacobsson; Arnell, Linda; et al.
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 93
Arnell, Linda
Girlhood Studies, Vol. 11, (2) : 111-126
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna; Arnell, Linda
Affilia, Sage Publications 2017, Vol. 32, (4) : 543-556
Arnell, Linda
Nordic girlhoods: new perspectives and outlooks, Palgrave Macmillan 2017 : 161-178
Arnell, Linda

Forskningsprojekt

Jag undervisar på Socionomprogrammet, huvudsakligen på kurserna Vetenskaplig metod i socialt arbete och Teorier om grupper och individer i socialt arbete samt handledning av kandidat- och masteruppsatser.