"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Genusseminariet

Umeå centrum för genusstudiers genusseminarium har som syfte att stärka forskningsmiljön inom området genusstudier vid Umeå universitet.

Seminariets uppgift är trefalt. Det ska vara ett forum för:
- att läsa och diskutera centrala feministiska texter (följa upp teoriutvecklingen inom det könsteoretiska/genusvetenskapliga fältet)
- doktorander och forskare att lägga fram sina texter för diskussion
- att inbjuda svenska och internationella forskare att presentera sin forskning

Eftermiddagskaffe serveras efter seminarierna i UCGS personalrum,
Obs. Ingen anmälan behövs.

Läs mer i kalendariet.

Senast uppdaterad: 2023-01-11