Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Johanna Overud

Johanna Overud

Jag är docent i historia och forskar om arbetsliv, representation och minnesskapande - ruralt och urbant.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag är docent i historia. Jag sysslar med historisk arbetslivsforskning och studerar integrering och segregering på arbetsmarknaden. På senare tid har min forskning handlat om regionala arbetsmarknader i norrländsk glesbygd där möjligheten till lönearbeten särskilt för kvinnor minskar i takt med att offentlig sektor krymper sin verksamhet. Jag leder ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond med titeln "Från statlig styrning till privat entreprenörskap? Arbetsmarknadspolitikens omvandling och effekter för kvinnor i norrländsk glesbygd", där vi studerar de lokala arbetsmarknadernas förutsättningar kopplat till global migration och hur det komplicerar bilden av segregering på basis av kön, klass och etnicitet. I min delstudie intervjuar jag kvinnor som fick jobb i samband med lokaliseringen av konfektionsföretaget Algots Nord AB i Västerbotten 1972–1982. Vad hände sen? 

Jag har gjort olika studier om aktiveringspolitiken, om AMS aktiveringsprogram för kvinnlig arbetskraft på 1960–70-talen samt om BRYT-projekten (satsningar på att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, ca 1970–2000-tal). Det har jag delvis gjort inom VR-projektet [TITAN, Theorizing Politics and Practice – Critical Studies of Gender Equality] som leds av Malin Rönnblom. Inom projektet har jag tillsammans med Maria Carbin och Elin Kvist skrivit Feminism som lönearbete, en bok om feministisk arbetskritik (Leopard förlag, 2017).

Ett annat forskningsintresse riktas mot studiet av minnesskapande och historieskrivning. I ett projekt om Kiruna stadsomvandling (The Perfect City 2.0 – Building the Sustainable Kiruna) har jag studerat representationer av Kirunas historia med anledning av den pågående stadsomvandlingen. Vilken historieskrivning och vems historia ska forma det nya Kiruna?

Jag disputerade vid Stockholms universitet år 2005 på en avhandling med titeln I beredskap med Fru Lojal om behovet av kvinnors arbetskraft i Sverige under andra världskriget. Under doktorandtiden tillbringade jag ett halvår vid The Institute for Women and Gender vid Columbia University i New York. Efter disputationen forskade jag vid Arbetslivsinstitutet, Mittuniversitetet samt var gästforskare vid NORUT, Northern Research Institute, i Tromsö. 2009 fick jag en post doc-tjänst vid Umeå universitet och är sedan dess bosatt i Umeå.

Åren 2015-2018 var jag ordförande i SKOGH, Sveriges kvinno- och genushistoriker.

Jag var projektkoordinator för konferensen [g14 – Att utmana makten], en nationell genusforskarkonferens som hölls i Umeå 26–28 november 2014.

Jag är studierektor vid Umeå Centrum för genusstudier. Jag undervisar också på våra kurser i genusvetenskap.

2019
Creating the city: identity, memory and participation : conference proceedings, Malmö: Malmö universitet 2019 : 218-236
Overud, Johanna
2019
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Norrköping: Linköping University Electronic Press 2019, Vol. 11, (1) : 104-123
Overud, Johanna
2017
Stockholm: Leopard förlag 2017
Carbin, Maria; Overud, Johanna; Kvist, Elin
2016
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 138-139
Overud, Johanna; Kvist, Elin; Sörensson, Erika
2015
Nordic Journal of Working Life Studies, Roskilde Universitetsforlag 2015, Vol. 5, (3) : 41-57
Kvist, Elin; Overud, Johanna
2014
Methods, interventions and reflections: report from the X Nordic women's and gender history conference in Bergen, August 9-12, 2012, Göteborg: Makadam Förlag 2014 : 149-156
Johanna, Overud
2013
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 193-213
Overud, Johanna
2013
Book of Abstracts: The Ida Blom Conference : 32-32
Overud, Johanna
2013
the 2013 ECPG Conference, Barcelona, Spain, March 21-23, 2013
Overud, Johanna; Kvist, Elin
2012
Könspolitiska nyckeltexter: 2, från befolkningskris till talibantal 1930-2002, Göteborg: Makadam Förlag 2012 : 64-68
Johanna, Overud
2011
FALF: Makt, Myter och Motstridigheter - utmaningar i dagens arbetsliv, Karlstads universitet.
Overud, Johanna
2008
Växjö: Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet 2008
Johanna, Overud; Sätre, Ann-Mari; Tyrkkö, Arja
2008
Från reserv till reserv: Genusaspekter på den regionala arbetsmarknadspolitiken, Växjö: Växjö universitet 2008 : 54-60
Overud, Johanna; Sätre, Ann-Mari; Tyrkkö, Arja
2006
Årsbok om folkbildning
Overud, Johanna
2002
Familjeangelägenheter: modern historisk forskning om välfärdsstat, genus och politik.
Johanna, Overud
2000
Køn, religion og kvinder i bevægelse
Overud, Johanna
Publicerad: 14 maj, 2018
Publicerad: 21 aug, 2017