"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid UCGS

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med ett övergripande ansvar för Umeå universitets genusforskning.

Genusforskarskolan- utbildning på forskarnivå

Läs mer om UCGS utbildning på forskarnivå.

Seminarier

Vid UCGS finns två seminarieserier: Genusseminariet och Postkoloniala feministiska seminariet. Välkomna!

Forskningsprojekt

Läs om forskningsprojekt vid Umeå centrum för genusstudier.

Publikationer

Se aktuella avhandlingar, nya böcker, artiklar och andra publikationer från våra forskare.

UCGS är en av tre genusforskningsmiljöer i Sverige som tilldelats Vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence och är en av landets största genusforskningsmiljöer. Målsättningen är att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning och centrumbildningen inkluderar forskare med bakgrund i ett tiotal olika discipliner.

UCGS huvudsakliga styrka är kombinationen av en kärna av forskare verksamma i den interna miljön samt centrumbildningens övergripande funktion som nav för genusforskningen vid Umu. Detta underlättar gränsöverskridande forskning som skapas i tvärdisciplinära projekt och samarbeten, såväl inom Umu som nationellt och internationellt. Med sina omfattande nätverk och samarbeten med det omgivande samhället skapas också utomordentliga tillfällen för kunskapsutbyten och kunskapsspridning.

Genusforskare från UCGS så väl som från andra delar av Umu är eftertraktade som experter och föreläsare i en mängd organisationer, myndigheter och styrelser. Genusforskarskolan bildar en stark infrastruktur för utveckling av genusforskningen vid Umu. Cirka 30 doktorander och ett 60-tal handledare från alla fyra fakultetsområdena är verksamma inom ramen för Genusforskarskolan.

 

Kontaktinformation

Maria Carbin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 92
Senast uppdaterad: 2022-10-31