"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Umeå centrum för genusstudier

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) är ett universitetsövergripande centrum med ansvar för Umeå universitets genusforskning. Vi är en av Umeå universitets starka forskningsmiljöer, och har utnämnts av Vetenskapsrådet till en av de främsta genusforskningsmiljöerna i Sverige.

Syftet med UCGS är att skapa en sammanhållen organisation för universitetets genusforskning och utbildning i genusstudier. UCGS har i uppdrag att ta ett fakultetsövergripande ansvar för tvärvetenskaplig utveckling inom området genusstudier. Vidare ska UCGS utveckla ett nationellt och internationellt samarbete samt bygga en internationellt framstående forskningsverksamhet.

Vid UCGS bedrivs både grundutbildning i ämnet genusvetenskap på såväl grund- som avancerad nivå, liksom forskarutbildning. Inom Genusforskarskolan ges en tvärvetenskaplig forskarutbildning i samarbete med ett flertal ämnesinstitutioner inom Umeå universitet. Vi har för närvarande ca 30 doktorander antagna, och ett väl fungerande samarbete med ett 20-tal institutioner över hela universitetet.

 

Senast uppdaterad: 2023-09-07