"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Genusforskarskolan - utbildning på forskarnivå

Är du intresserad av att fördjupa dig inom genusforskningen? Är du intresserad av att bidra med ny kunskap? Då är utbildning på forskarnivå något för dig!

Genusforskarskolan syftar till att främja genusforskningen som ett perspektiv inom olika discipliner vid Umeå universitet och ge doktorander en god insikt i hur genusforskning bedrivs såväl inomvetenskapligt som i det särskilda tvärvetenskapliga kunskapsområdet. Genusforskarskolans verksamhet innebär ett samarbete där de doktorander som antas har en dubbel hemvist - i det ämne vid Umeå universitet där de disputerar samt i Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för Genusstudier. Målet för forskarutbildningen är att den studerande skall utvecklas till en kritisk och självständig forskare med förmåga att planlägga, slutföra och publicera vetenskapliga arbeten med genusperspektiv. Kombinationen av traditionella ämnesstudier och tvärvetenskapliga kurser, seminarier och internat ger breddad kompetens och redskap för doktoranden att ge ett nytt och innovativt bidrag till sin disciplin.

Utbildningen motsvarar normalt 4 års heltidsstudier och finansieras dels av UCGS och dels av ämnesinstitutionen. Genusforskarskolans verksamhet innebär således ett tvärvetenskapligt samarbete med deltagare från olika vetenskapliga miljöer med sinsemellan olika traditioner. Sedan forskarskolans grundande 2001, har samarbete upprättats med alla fakulteter vid Umeå universitet.

Varje termin innehåller gemensamma sessioner för samtliga doktorander, ett kontinuerligt seminarium med obligatoriskt deltagande för doktoranderna, forskarkurser i både översiktlig feministiska teorier och metoder, samt tematiska kurser och workshops. Doktorander uppmuntras även att delta i UCGS öppna seminarieserie och att använda specifikt avsatta internationaliseringsmedel för utlandsvistelser.

Senast uppdaterad: 2024-03-05