Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Kurser vid genusforskarskolan

Här kan du läsa om pågående och kommande forskarkurser vid genusforskarskolan.

Vt-2021

Tillämpningar av kvantitativ och empiriskt driven genusforskning, 7,5 hp

Kursen ges mellan 4 mars och 29 april. Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetar med kvantitativ och empiriskt driven forskning och har lite förkunskaper om statistiska metoder från tidigare. Kursen kommer att behandla hur statistiska metoder kan användas för att fånga genus- och kritiska perspektiv och hur kvantitativ och empiriskt driven forskning kan stärkas genom användandet av genusteorier och genusperspektiv. Kursen kommer också att ge kunskap om hur statistiska resultat kan analyseras genom att använda genus/feministiska teorier och perspektiv.

Kursen ges på engelska och kommer huvudsakligen att äga rum online.
Om du vill anmäla dig till kursen, vänligen kontakta ida.linander@umu.se
Kursplan

Genus i forskningsprocessen, 7,5 hp

Kursen kommer starta sent under vårterminen och pågå inpå höstterminen. Vi hoppas kunna ge den här kursen på campus men slutgiltigt beslut kommer att fattas när kursen närmar sig.

Anmälan till kursen öppnar tidigt 2021. Om du har några frågor, vänligen kontakta ida.linander@umu.se
Kursplan

 

Ht-2020

(Post-)marxist feminist perspectives on politics, movements and emancipation, 7,5 hp

The course provides an introduction to Marxist theory, post-Marxist perspectives and looks at examples of contemporary feminist research on the relations between economics, politics and subjectivity. The course addresses basic aspects of Marxist theory and post-Marxism, as well as theoretical perspectives on political mobilization, especially with regard to the formation and change of political movements.

Kursen ges på engelska av Hanna Bäckström. Vid frågor eller anmälan till kursen, kontakta ida.linander@umu.se 
Kursplan
Schema

An Introduction to Gender Theoretical Concepts through Feminist Writing, 7,5 hp 

(This course can also be taken as a seminar series, 3 hp.)

This course is mainly aimed at doctoral students who are comparatively new to gender theory. The course provides an introduction to some of the problems, questions and dichotomies that are, and have been, central to much of feminist thinking and writing. With the help of non-academic texts (fiction, essays etc.) the course introduces basic concepts such as feminism, sex/gender, internalised sexism, and intersectionality.

Kursen ges på engelska av Tamara Andersson och Josefine Wällivara under perioden november-december 2020. Vid frågor eller anmälan till kursen, kontakta ida.linander@umu.se 
Kursplan

 

 

Ansvarig för kursutveckling

Ida Linander
Postdoktor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 21