Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning i genusvetenskap

Hur fungerar genus som en grund för samhällets struktur och vilken betydelse har genus för individens förutsättningar och möjligheter? Det är bland annat sådana frågor som genusvetenskap undersöker.

Att läsa genusvetenskap i Umeå innebär att studera hur normer och föreställningar kring genus, kön, sexualitet, klass, etnicitet, sexualitet etcetera konstrueras och upprätthålls i samhället. Stor vikt läggs vid utvecklandet av kritisk analytisk förmåga. På våra kurser möter du lärare från flera olika vetenskaper, som ges perspektiv på genus, etnicitet, sexualitet och klass från olika discipliner.

Genuskompetens en merit

Genuskunskaper är idag efterfrågade inom många områden i arbetslivet, t.ex. inom skolan, media, offentlig och privat förvaltning. I våra kurser arbetar vi därför med att utveckla studenternas förmåga att granska verksamheter och texter ur kritiska genusperspektiv.

Den kunskapen är till stor nytta inte minst för den som studerar genusvetenskap i kombination med andra universitetsämnen eller inom utbildningsprogram. Vi lägger också tonvikt vid skrivfärdigheter och presentationsförmåga; något som är mycket viktigt i dagens arbetsliv.

Vid Umeå centrum för genusstudier kan du läsa på grund- avancerad- och forskarnivå. Välkommen att söka till någon av våra utbildningar!

Genusvetenskap – ett huvudområde

Genusvetenskap är ett huvudområde för examina både på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet.

Grundnivå:

Genusvetenskap ges som fristående kurser som du kan kombinera med kurser i andra ämnen i en Kandidatexamen (180 hp). Läser du 90 hp i genusvetenskap inom ramen för Kandidatexamen kan du ta ut din examen med genusvetenskap som huvudområde.

Avancerad nivå:

För en examen i genusvetenskap kan du läsa fristående kurser eller Magisterprogrammet Gender, Justice and Society .

Genusvetenskap ges även som fristående kurser som du kan kombinera med kurser i andra ämnen eller själv sätta ihop en egen magisterexamen (60 hp) eller masterexamen (120 hp) med genusvetenskap som huvudområde.

Examen i genusvetenskap:

Du kan läsa vårt magisterprogram, skriva masteruppsats, eller magisteruppsats i genusvetenskap. Möjligheterna att sätta ihop en egen examen är många.

Kontaktinformation

Veronika Lodwika
Utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 22
Linda Sandberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 40
Johanna Overud
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 08