Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Program

Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle, 60 hp
  • Nivå Program, Avancerad nivå
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Studieform Distans
Ämne: Samhälls- och beteendevetenskap Genusvetenskap

Om Masterprogrammet i genusvetenskap

Masterprogrammet i genusvetenskap syftar till att förbereda dig för ett arbetsliv där avancerad kunskap om och kritiska perspektiv på jämställdhet, sociala normer, makt och likabehandling alltmer efterfrågas.

Programmet har en stark tvärvetenskaplig integrerad profil där du ges perspektiv på genus, etnicitet, sexualitet och klass från olika discipliner. Du erbjuds genom det tvärvetenskapliga kursutbudet en förmåga att problematisera en rad samhällsutmaningar såsom globalisering, migrationsrörelser och bristande respekt av olikhet i ett mångkulturellt samhälle präglat av sociala skillnader.

Programmet har ett öppet behörighetskrav, där en kandidatexamen i ett akademiskt ämne ger behörighet att läsa genusvetenskap på avancerad nivå, d v s du som inte tidigare läst genusvetenskap är också behörig. Programmet ger därför en unik möjlighet till en stark förankring i ett ämne, kombinerat med en mer kvalitativ genusvetenskaplig utbildning på avancerad nivå. Genom en masterexamen får du möjlighet att både fördjupa och bredda dina kunskaper inom det genusvetenskapliga fältet.