"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Har du redan en kandidatexamen och är intresserad av frågor rörande genus och maktrelationer? Detta helt nätbaserade program förbereder dig för ett arbetsliv där avancerad kunskap om och kritiska perspektiv på områden som jämställdhet, sociala normer, makt och likabehandling efterfrågas. Programmet har en stark tvärvetenskaplig profil där du som student får perspektiv på genus, etnicitet, sexualitet och klass från olika vetenskapliga discipliner.

Under utbildningen

Det här programmet är för dig som redan har en kandidatexamen och är intresserad av frågor rörande genus och maktrelationer.

Profilera din utbildning och skaffa dig en spetskompetens

Magisterprogrammet i genus, rättvisa och samhälle har ett öppet behörighetskrav, där en kandidatexamen ger dig behörighet att läsa genusvetenskap på avancerad nivå, dvs. du som inte tidigare läst genusvetenskap är också behörig. Programmet ger dig således en unik möjlighet att profilera din utbildning och skaffa dig en spetskompetens inom ett område som blir allt mer efterfrågat.

Programmet är nätbaserat

Programmet baseras på studerandeaktiva arbetsformer. Undervisningen ges via en elektronisk lärplattform där du som student tar del av inspelade föreläsningar samt deltar i seminarier. Examination sker huvudsakligen genom individuella skrivuppgifter. Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande och kritisk analys utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Programstudenter har givetvis platsgaranti på kurser som ingår i programmet.

Undervisning på engelska

Det är ett internationellt program med studenter från olika länder. All undervisning ges på engelska.

Programöversikt

Efter utbildningen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan du ansöka om att erhålla en filosofie magisterexamen. Det finns även möjlighet att efter avslutat program läsa 30 hp valfria kurser på avancerad nivå för att sedan återkomma och skriva en masteruppsats om 30 hp.

Vanliga jobb

Programmets inriktning öppnar för arbete med bl.a. jämställdhet och likabehandling i vid mening såsom handläggare, strateg, konsult, samhällsanalytiker/planerare, utbildare, personalansvarig, informationsansvarig samt arbete med implementering, uppföljning eller utvärdering av policy.

Genusvetenskaplig kompetens är även centralt i bl.a. internationellt fredsarbete, biståndsarbete och annat arbete för mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald inom exempelvis regionala och nationella föreningar och organisationer.

Examen

Filosofie Magisterexamen. Huvudområde genusvetenskap. Inriktning: genus, rättvisa och samhälle 60 hp.

Anmälan och behörighet

Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle, 60 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Därutöver krävs Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 93 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2086

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Programsamordnare