Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fria vattenmassan

Den fria vattenmassan är ett delprogram i den nationella miljöövervakningen. Målet är att med hydrografiska, kemiska och biologiska mätningar påvisa effekter av främst övergödning. Även syreförhållanden och förekomst av svavelväte kartläggs.

Många olika biologiska, hydrografiska och kemiska parametrar mäts. Delprogrammet utförs längs alla Sveriges kuster och finansieras av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Umeå marina forskningscentrums (UMF) uppdrag gäller Bottenviken och norra Bottenhavet.

Provtagning året runt

UMF utför ungefär 25 provtagningsexpeditioner per år inom detta delprogram. Expeditionerna är fördelade över hela året och genomförs med Kustbevakningens fartyg KBV 181, som har ett modernt laboratorium ombord. Vintertid används även skoter, svävare och helikopter.

Varje expedition är ett till fem dygn lång. Antalet provtagningspunkter per expedition varierar från en till nio. Vid varje provtagningspunkt görs mätningar på fyra till tio olika djup, beroende på djupet vid den aktuella provtagningspunkten.

Kontakt

Siv Huseby
Miljöanalytiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 67