Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Makrofauna mjukbotten

Makrofauna mjukbotten är ett delprogram i den nationella miljöövervakningen. Syftet är att undersöka om, och på vilket sätt, strukturen hos den bottenlevande makrofaunan förändras. Det ger en signal om långsiktiga förändringar på grund av till exempel övergödning och syrgasstagnation.

Delprogrammet utförs längs alla Sveriges kuster och finansieras av länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Umeå marina forskningscentrums (UMF) uppdrag gäller hela Bottniska viken.

Många stationer på kort tid

Själva provtagningen sker en gång per år, och tar ungefär tre veckor att genomföra. Då besöks 201 stationer längs Bottniska vikens kust, från Öregrund i söder till Rånefjärden i norr. Stationerna är grupperade områdesvis i sju utsjöområden och åtta kustområden. I varje utsjöområde finns 10 stationer medan kustområdena har 20 stationer vardera. Holmöområdet har nio stationer. Vid provtagningen används UMF:s forskningsfartyg R/V Botnica. När provtagningarna genomförts återstår ett digert arbete med att artbestämma och väga de insamlade djuren.

Kontakt

Jan Albertsson
Miljöanalytiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 91