Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetsservice

Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation

Vi ansvarar för

Gemensamt bokningsbara lokaler
Infocenter
Lokalvård
Post- och godshantering
Passerkort/Umu-kort
Service och stöd i lokalerna
Tentamensservice
Tryckeritjänster
Utskrifter och kopiering

Anställda medarbetare

Ali Salehi, administratör, information
Anders Hellström, servicemedarbetare

Tf FM-chef för område öster och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i KBC-huset, Norrbyn, SLU, Fysikhuset, IKSU och Säkerhetshuset

Anna Höglander, servicemedarbetare (tjänstledig)
Anneli Jonsson, servicemedarbetare (tjänstledig)
Camilla Wiglöv, administratör, information

Tf FM-chef för område mitt och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Förvaltningshuset, Universitetsledningshuset och Konstnärligt campus.

Carina Nyberg, utvecklingsledare

Utvecklingsledare för lokalvård och säker avfallshantering.

Gun Näslund, administratör, information
Jamila Aden, servicemedarbetare (tjänstledig)
Kristina Söderlund-Ågren, projektsamordnare

Tf FM-chef för område norr och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Lärarutbildningshuset, Samhällsvetarhuset och Universitetsbiblioteket

Lena Bohlin, chef, service (tjänstledig)

Tjänstledig för annat arbete, hänvisning till Joakim Hallstig Tf enhetschef

Lovisa Björk, administratör

Tf FM-chef för tentamensservice

Mikael Kohkoinen, servicemedarbetare, systemadministratör
Nina Häggström, administratör, information (tjänstledig)
Oliver Brandt, administratör, servicemedarbetare
Robert Fjällborg, områdeschef

FM-chef för område väster och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Biologihuset, Campus Skellefteå och Örnsköldsvik och Naturvetarhuset

Roland Pettersson, områdeschef

FM-chef för område söder och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Beteendevetarhuset, Humanisthuset, Mit-huset, Norra Beteendevetarhuset, Polishuset, Teknikhuset och Universum.

Terese Björk, utvecklingsledare (tjänstledig)
Teresia Andersson, områdeschef

Tf administrativ chef

Therese Jonsson, servicemedarbetare (tjänstledig)
Tomas Rimbark, projektledare (tjänstledig), utvecklingsledare

Utvecklingsledare för lärmiljö och bokningsbara lokaler.

Torbjörn Jonsson, servicemedarbetare

Jobbar även som servicetekniker på Städverkstaden.