Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetsservice

Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation

Vi ansvarar för

Gemensamt bokningsbara lokaler
Infocenter
Lokalvård
Post- och godshantering
Passerkort/Umu-kort
Service och stöd i lokalerna
Tentamensservice
Tryckeritjänster
Utskrifter och kopiering

Anställda medarbetare

Ali Salehi, administratör, information
Anette Holmqvist, områdeschef

FM-chef för område väster och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Biologihuset, Campus Skellefteå och Örnsköldsvik, Naturvetarhuset, UCCB, UmUs lokaler i VLL och Vårdvetarhuset.

Anna Höglander, servicemedarbetare (tjänstledig)
Anneli Jonsson, servicemedarbetare (tjänstledig)
Carina Nyberg, utvecklingsledare

Utvecklingsledare för lokalvård och säker avfallshantering.

Eva Salander, administratör

Utvecklingsledare för husservice samt inköpssamordning och kontorsmaterial.

Genet Yemane Kidane, övrig/annan befattning, servicemedarbetare
Gun Näslund, administratör, information
Hassan Mohamed, servicemedarbetare (tjänstledig)
Jamila Aden, servicemedarbetare (tjänstledig)
Joakim Hallstig, områdeschef

FM-chef för område mitt och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Förvaltningshuset, Huset för samverkan samt Konstnärligt Campus.

Kristina Söderlund-Ågren, projektsamordnare

Tf FM-chef för område norr och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Lärarutbildningshuset, Samhällsvetarhuset och Universitetsbiblioteket

Lena Bohlin, chef, service (tjänstledig)

Tjänstledig för annat arbete, hänvisning till Joakim Hallstig Tf enhetschef

Mikael Kohkoinen, servicemedarbetare, systemadministratör
Nina Häggström, administratör, information (tjänstledig)
Robert Fjällborg, områdeschef

FM-chef för område öster och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i KBC-huset, Norrbyn, SLU, Röbäcksdalen, Fysikhuset, IKSU, Kårhuset Origo, Lars Färgares gård och Säkerhetshuset.

Roland Pettersson, områdeschef

FM-chef för område söder och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Beteendevetarhuset, Humanisthuset, Mit-huset, Norra Beteendevetarhuset, Polishuset, Teknikhuset och Universum.

Teresia Andersson, områdeschef

Områdeschef för Infocenter.

Tomas Rimbark, projektledare (tjänstledig), utvecklingsledare

Utvecklingsledare för lärmiljö och bokningsbara lokaler.

Tommy Silver, servicemedarbetare (tjänstledig)
Torbjörn Jonsson, servicemedarbetare

Jobbar även som servicetekniker på Städverkstaden.