"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ansökan om anstånd med studiestart

Om du har giltiga skäl kan du ansöka om att skjuta på din studiestart till en utbildning. Här får du veta vad som krävs och hur du ska göra för att ansöka.

Om du antagits till en utbildning och inte kan ta din plats i anspråk kan du ansöka om anstånd. Det ska då vara giltiga skäl som du inte råder över, till exempel sociala eller medicinska, som gör att du inte kan börja utbildningen den termin du sökt till. Om du beviljas anstånd får du platsgaranti på utbildningen en senare termin. Du måste då söka utbildningen igen i tid och ladda upp beslutet om anstånd med din anmälan på Antagning.se.

Ansökan om anstånd med studiestarten ska, tillsammans med intyg som styrker skälen, skickas in till Studentcentrum vid Umeå universitet innan utbildningen påbörjas eller så snart det är möjligt.

Exempel på giltiga skäl är sjukdom, graviditet, föräldraledighet till dess barnet fyllt 1 år, vård av barn, värnplikts-eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

När du ansöker ska du skicka med en kopia av antagningsbesked samt intyg som styrker dina skäl. Ansökan ska skickas in innan utbildningen börjas eller så snart det är möjligt. Om du skickar ansökan med intyg via e-post ska det skannas in och skickas som Pdf-filer till antagning@adm.umu.se. Anståndsbeslut kan du överklaga.

Blankett för ansökan om anstånd med studiestarten

Har du övriga frågor om anstånd så kan du ställa din fråga via kontaktformuläret nedan.

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2023-08-11