"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Välkommen till kursen "Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning". Innan du kan börja studera måste du göra några saker innan själva kursstarten. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Hittar du inte de svar du behöver här så hör du bara av dig till oss via kontaktformuläret i slutet av sidan.

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  För att påbörja dina studier behöver du registrera dig själv på kursen via Studentwebben. För att kunna göra detta krävs att du har aktiverat ditt användarkonto (Umu-id). Läs mer om detta längre ner i välkomstbrevet under rubriken Aktivera ditt Umu-id.

  Webbegistreringen är öppen från 22-01-10 till och med 22-01-18. Det är viktigt att du registrerar dig senast 18 januari, annars riskerar du att förlora din studieplats.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period, måste du anmäla det till oss innan sista dag för registrering. Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta oss så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  Alla frågor om registrering kan du mejla administration@pedag.umu.se så hjälper vi dig.

  Du får tillgång till kursen i lärplattformen en vecka före kursen startar. Observera att informationen på kurssidan i lärplattformen kan

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  17 januari 2022

  Tid: 9

  Plats: Zoom

  Fäll ihop

Om kursen

 • Obligatoriska träffar

  Den här kursen ges över internet under första halvan av vårterminen. Under kursens gång används kursplattformen Canvas. 

  Kursansvarig lärare är Gerd Pettersson vid Pedagogiska institutionen.

  Träffar våren 2022:
  Första träffen v. 3 måndag 17 jan kl. 09.00 till onsdag 19 jan kl. 15.00. Digitalt via Zoom

  Andra träffen v. 7 måndag 14 februari kl.09.00 till onsdag 16 februari, kl.15.00. Digitalt via Zoom

  Tredje träffen v. 12 måndag 21 mars 09.00 till onsdag 23 mars kl. 15.00. Campus.

   

  Fäll ihop
 • Kursens upplägg

  Normer, värden och lärande i ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp
  I den första modulen introduceras och diskuteras hur synsätten förändrats över tid vad gäller barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Betydelsen av samverkan med vårdnadshavare och olika professioner belyses. Särskolans styrdokument, speciallärarens uppdrag och lärmiljöns betydelse för elevers lärande och utveckling utifrån samhälleliga och specialpedagogiska perspektiv. Modulen behandlar även rättighetslagstiftning i relation till elevgruppen.

  Den första träffen innehåller, förutom kursintroduktion, ett antal föreläsningar med tillhörande uppföljande reflektion. Efter den första kursträffen arbetar ni gruppvis och enskilt med modulens uppgifter, vilka lägger en grund för den individuella skriftliga fördjupningsuppgiften – Lektionsplanering - normer, värden och lärande. Modulens andra träff avslutar denna första modul och innehåller redovisningar av modulens uppgifter samt en litteratur/filmseminarium. Detaljer återfinns i kommande schema.

  Lärmiljö, inkludering och delaktighet 7,5 hp
  Modul två sätter fokus på relationen mellan omsorg och lärande, aspekter av delaktighet och inkludering i skola och vardag i relation till aktuell forskning, teorier om lärande och undervisning. Vidare behandlas samhälleliga processer och sociala kategorier (exempelvis; kön, etnicitet, social klass och sexualitet) och hur dessa kan samspela, vilket möjliggör eller hindrar delaktighet och inkludering för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Modulen fokuserar och knyter samman lärdomar, kunskap från tidigare uppgifter och kursen som helhet i relation till utvecklingen av den egna lärandeprocessen.

  Modulen introduceras under kursträff två. Efter den andra kursträffen arbetar ni enskilt med modulens första uppgift (Case-uppgift, analys av stödinsatser i den egna hemkommunen), där du med utgångspunkt i litteraturen och lagstiftningen ska undersöka och analysera hur stödinsatser till personkretsen omsätts i praktiken. Kursens tredje avslutande träff innehåller främst redovisningstillfällen och ventilering av uppgift 5 (individuell skriftlig fördjupningsuppgift). Efter ventileringen/redovisningen har du möjlighet att göra smärre justeringar innan uppgiften läggs in i Canvas. Kursen avslutas med en webbaserad utvärdering.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Som student behöver du ett Umu-id (ditt användarkonto). Ditt Umu-id använder du för att till exempel

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor och uppgifter och se dina studieresultat
  • komma åt din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets trådlösa nätverk.

  När du är ny student får du automatiskt ett användarkonto när du antagits, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Så här aktiverar jag mitt Umu-id.

  Det här funkar ju inte. Hjälp!

  Om du får problem att att logga in eller aktivera ditt Umu-id så kontakta IT-supporten Servicedesk där du kan ställa frågor och få hjälp.

  Fäll ihop
 • Skaffa Umu-kort

  När du är på våra campus i Umeå och Örnsköldsvik kommer du att behöva ett Umu-kort. Det är ett kort som fungerar som

  • passerkort
  • lånekort för universitetsbiblioteket
  • kopierings- och utskriftskort.

  Du får inte kortet automatiskt, utan måste själv ansöka om att få det.

  Ansök om Umu-kort.

  Fäll ihop
 • Digitala studiestartsföreläsningar 10-13 januari

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala föreläsningar 10-13 januari då vi guidar dig genom studiestarten. Föreläsningarna är ca en timme lång och ges i Zoom. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans
  Fäll ihop
 • Tillgång till hela Microsoft Office 365

  Under din studietid har du gratis tillgång till hela Microsoft Office 365. I Office 365 ingår bland annat Teams, Word, Excel, Powerpoint, Whiteboard Forms, din studentmejl och en mängd andra tjänster. Allt för att underlätta studierna och ditt samarbete med andra studenter. För att få tillgång till Office behöver du först aktivera ditt Umu-id.

  Office 365 och hur jag installerar det.

  Fäll ihop
 • Om något krånglar finns Infocenter

  Infocenter hjälper dig med det du kan behöva för att ta dig genom de första veckorna som ny student. Här kan du till exempel få hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokaler eller träffa en studievägledare. Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare. Infocenter håller till i huset Universum, mitt på Campus Umeå. 

  Hitta till Infocenter på Campus Umeå (Mazemap).

  Infocenter – ger svar, hjälp och vägledning.

  Fäll ihop

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)