"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

I kursens första modul Normer, värden och lärande i ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp, behandlas intellektuell funktionsnedsättning, samverkan med vårdnadshavare och expertis, särskolans styrdokument, speciallärarens uppdrag och lärmiljöns betydelse för elevers lärande och utveckling utifrån historiska, samhälleliga och specialpedagogiska perspektiv. Modulen behandlar även rättighetslagstiftning i relation till personkretsen. 

 

Den andra modulen Lärmiljö, inkludering och delaktighet 7,5 hp berör relationen mellan omsorg och lärande, aspekter av delaktighet och inkludering i skola och vardag i relation till teorier om lärande och undervisning samt hur samhälleliga processer och sociala kategorier såsom till exempel kön, etnicitet, social klass och sexualitet, möjliggör eller hindrar delaktighet och inkludering för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till kursens innehåll.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare