"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Barnrätt i samhälle och professionspraktik

Välkommen till kursen Barnrätt i samhälle och professionspraktik! Innan du kan börja måste du göra några saker innan kursstart. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Du kan även läsa lite mer om kursen, universitetet och livet som student.  Väl mött i höst!

Så här börjar du

 • 1. Andra antagningsbeskedet

  Om du har blivit antagen och vill ha din plats, eller vill stå kvar som reserv, behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

  Är du inte längre intresserad av din plats är det fint om du lämnar återbud så att en reserv kan få den. Återbud gör du enklast på Mina sidor på Antagning.se. Är den möjligheten stängd går det bra att lämna återbud via Ladok (logga in med ditt Umu-id) eller kontakta ansvarig institution.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Se vilket stöd du kan få och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • 2. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. För den här kursen ska du själv registrera dig i Ladok innan kursstart. Webbregistreringen öppnar den 21 augusti och funktionen kommer att vara öppen till och med den 29 augusti.

  För att du ska kunna registrera dig på kursen krävs det att du är antagen till kursen.

  Se en film om hur du registrerar dig.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period måste du anmäla det till oss innan sista dag för registrering.

  Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta oss så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  Om du blivit antagen som reserv efter att registreringen är stängd måste du kontakta kursens studieadministratör, så att hon kan registrera dig manuellt. Meddela administratör Linnéa Höök.

  Det finns särskilda förberedelseuppgifter till den första seminariet, se information om det längre ner på den här sidan.

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  Måndag 28 augusti 2023

  Tid: 13.15

  Plats: SAM.A.247 (eller via lokalens Zoom, se schemat)

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Varmt välkommen till kursen Barnrätt i samhälle och professionspraktik 7,5 hp, ht 2023!

  Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om barns rättigheter och rättsliga ställning. Utgångspunkt tas i samhällsutmaningar och professionsroller i förhållande till barns rätt. Barnrättens centrala begrepp och principer, såsom barnets bästa, barns rätt att komma till tals, säkerställande av barns utveckling och icke-diskriminering av barn, fördjupas under kursen. En tyngdpunkt finns på rättslig tolkning och tillämpning av barnkonventionens artiklar.

  Kursen går på helfart 28 aug– 27 sept 2023, och innebär heltidsstudier. Den läses gemensamt med studenter på Juristprogrammets fördjupningsnivå. Från och med andra kursveckan sker basgruppsarbete i professionsblandade grupper. Att läsa en kurs tvärvetenskapligt – tillsammans med en annan professionsutbildning – är något som särskilt brukar uppskattas av deltagare. Av de olika utbildningsbakgrunderna följer olika pusselbitar som sammantagna är avgörande för att barns rättigheter ska kunna uppfyllas.
      Eftersom detta är en kurs i rättsvetenskap, se till att inför kursstart friska upp kunskaperna i juridik från tidigare terminer, t.ex. genom att läsa metodboken om juridisk metod (från T2, grundkursen) – alltså hur en går tillväga för att tolka lagar genom att använda rättskällor. Kolla också på Ds 2019:23 (finns på regeringens hemsida, https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/11/vagledning-vid-tolkning-och-tillampning-av-fns-konvention-om-barnets-rattigheter/) som handlar om hur barnkonventionens artiklar ska uttolkas.

  Kursen ges i campushybrid form. Vi använder i princip genomgående ”zoomrum” på campus. För er som läser på distans innebär det att ni kan medverka via Zoom på alla läraktiviteter. För er som läser på campus innebär det att utgångspunkten är campus, och att vi hoppas få se er på campus! men det går vid obligatoriska inslag att delta via Zoom om behov finns för det (utan särskild anmälan eller angiven anledning). Den hybrida formen innebär att det ställs lite extra krav i seminariediskussioner och annat att involvera varandra, men innebär också övande av hybridförmågor som är viktiga i arbetslivet. Det finns på höstterminen ett inslag som endast ges på campus, vilket är handledning i en basgruppsgemensam uppgift. Minst en i basgruppen behöver då komma till campus.

  Om kursens innehåll

  Kursens fem veckor har totalt sex obligatoriska seminarier, av olika form och grad av förberedelse. Den första kursveckan – som handlar om barnrättsliga synsätt och utmaningar - har tre seminarier med individuell förberedelse samt en individuell reflektionsuppgift, och från den andra kursveckan och merparten av kursen är det ett till två seminarier per vecka, med basgruppsvis förberedelsearbete. Vissa uppgifter sträcker sig också parallellt över veckorna. Den femte och sista kursveckan består av en individuell examinationsuppgift/PM. Uppgiften handlar om att analysera, värdera och argumentera kring en given barnrättslig frågeställning, inom givna tidsramar. PM-uppgiften bygger på vad som har behandlats under kursens gång. 

  Förberedelse inför kursstart:

  Utöver att sätta sig in i det juridiska metodtänkandet igen, så rekommenderas läsning av nedanstående tre korta (nyhet-)texter, som finns på internet, se länkarna, samt FN:s senaste bedömning av Sverige. Vid det första seminariet på kursen (ons 30 aug) kommer det att handla om att diskutera egna synsätt på barn och barnrätt, med fokus på aktuella samhällsutmaningar och egna synsätt på barnperspektiv och barnrättsperspektiv. Det tillkommer material på lärplattformen, men följande är ett övergripande underlag att orientera sig i inför kursstart:


  o   Tidskriften Advokatens temanummer om barns rätt (Nr 1 2021 Årgång 87), ”Utredaren: Utmaning att göra verkstad av barnkonventionen.” https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-1-2021/utmaning-att-gora-verkstad-av-barnkonventionen/


  o   Tidskriften Advokatens temanummer om barns rätt (Nr 1 2021 Årgång 87), ”Barnkonventionen som lag: Mycket arbete återstår för att barns röster ska höras” https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-1-2021/mycket-arbete-aterstar-for-att-barns-roster-ska-horas/


  o   Dagens Juridik, 2022-10-21, ”Kan vara intellektuellt utmanande att tillämpa barnkonventionen” https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kan-vara-intellektuellt-utmanande-att-tillampa-barnkonventionen/


  o   FN:s barnrättskommittés senaste rekommendationer till Sverige, CRC/C/SWE/CO/6-7, den 7 mars 2023, https://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/barnets-rattigheter/crc_c_swe_co_6-7_51663_svensk-version-final.pdf

   
  Vi ser fram emot att ses i augusti!

  Hälsar Maria Forsman maria.forsman@umu.se (kursansvarig), lärarlag och gästlärare.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Umu-id kommer du behöva när du ska:
  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • Beställ ditt Umu-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett Umu-kort. Umu-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om Umu-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om det krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)