"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Kommunikation och konsultativt arbetssätt

Välkommen till kursen "Kommunikation och konsultativt arbetssätt"

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  Registrering via studentwebben

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. På den här kursen ska du själv logga in och registrera dig via studentwebben innan kursstart. Det kan du göra från och med 11 januari till och med 17 januari. Om du inte har registrerat dig senast 17 januari förlorar du din plats på kursen.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period måste du anmäla det till studieadministratör Ulrika Harju (ulrika.harju@umu.se) innan sista dag för registrering.

  Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta Ulrika Harju så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  För att kunna registrera dig på kursen måste du först aktivera ditt Umu-id.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.
  (Länka till: https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/)

  Jag har ett aktiverat Umu-id och vill registrera mig.
  (Länka till: https://www.umu.se/student)

  Jag har ett aktiverat Umu-id men glömt mitt lösenord.
  (Länka till: https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/glomt-losenord-eller-anvandarnamn/)

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  2022-01-17

  Tid: 10.00

  Plats: via videoverktyget Zoom

  Schemalänk publiceras här senast 30 dagar innan kursstart.

  KursSchemaKursen omfattar sex moduler/innehållsområden:

  v.3 Kursintroduktionsvecka.

  v.4-6 Motiverande Samtal (MI).

  v.7 Hälsolitteracitet.v.8-9 Hälsoekonomi.

  v. 10 Evidensbasering

  v.11-12 Slutrapport/Hemtentans upplägg

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursen upplägg

  Under kursen Kommunikation och konsultativt arbetssätt kommer du i hög grad att själv få ta ansvar över din inlärning och fokus ligger på hur du ska komma att tillämpa lärdomar från kursen i din egen kommande, eller befintliga yrkesvardag. För att bli godkänd på kursen (och dess delmoment) kommer du att behöva delta aktivt vid ett antal tillfällen då man ses i zoom i grupper. Du kommer att få möjlighet att önska tidpunkt (förmiddag/eftermiddag/kväll) för dessa tillfällen och ni kursdeltagare delas in i grupper på basis av vad som passar er tidsmässigt. I övrigt kommer du att kunna välja fritt vilka tider du arbetar med kursuppgifterna. Föreläsningar och material kommer att tillgängliggöras i Canvas och inga föreläsningar kräver närvaro i realtid så att säga. Det kommer heller inte att arrangeras några samlingar på plats här i Umeå.

  Områdesmodulerna/kursmomenten enligt ovan kommer att tillgängliggöras i Canvas allt eftersom! Där finner du föreläsningar, uppgifter, lästips etc kopplade till respektive modul. Varje delområde examineras via en individuell inlämningsuppgift (delrapport) samt en diskussionsuppgift gruppvis i zoom. Kursen examineras successivt via delrapporter knutna till varje moment/modul (Betyg U-G). Slutrapport/hemtentamen är i första hand en sammanläggning och utveckling av dessa delrapporter (Betyg U-VG).

  Fäll ihop
 • Kursliteratur

  Gällande litteratur så vilar inte kursen på någon specifik kursbok. Läshänvisningar och tips på var du kan hitta relevant litteratur (rapporter, artiklar, websidor etc) i relation till respektive område som kursen omfattar, kommer inom kort och kontinuerligt att publiceras i Canvas (på kurshemsidan). Böcker etc som kan vara användbara och intressanta i sammanhanget är t.ex:

  Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Barth Tom, Näsholm Christina. Lund : Studentlitteratur : 2006 : 180 : ISBN: ISBN 91-44-03030-4

  Jarlbro Gunilla. Hälsokommunikation : en introduktion 3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB: 2010 : 152 s. :ISBN: 978-91-44-05876-4

  Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Forsman Birgitta, Svederberg Eva, Svensson Lennart, Kindeberg Tina 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 292 s. ISBN: 978-91-44-06672-1.

  Edling Christer. Arbets- och miljömedicin 3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 391 s. : ISBN: 978-91-44-05399-8

  (Och på denna websida finns massor av litteraturtips som rör området hälsolitteracitet!) http://www.halsolitteracitet.se/kunskapsbank

  Men som sagt – ingen av dessa böcker är obligatorisk!

  Fäll ihop
 • Kontaktuppgifter

  Kontaktuppgifter

  Anna Westerlund
  anna.westerlund@umu.se

  090-786 9979
  Ulrika Harju

  Studieadministratör
  ulrika.harju@umu.se

  090-786 51 79

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Umu-id kommer du behöva när du ska:
  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • Beställ ditt Umu-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett Umu-kort. Umu-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om Umu-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om det krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)