"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Kommunikation och konsultativt arbetssätt

Välkommen till kursen "Kommunikation och konsultativt arbetssätt"

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  Registrering via studentwebben

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. På den här kursen ska du själv logga in och registrera dig via studentwebben innan kursstart. Det kan du göra från och med 11 januari till och med 17 januari. Om du inte har registrerat dig senast 17 januari förlorar du din plats på kursen.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period måste du anmäla det till studieadministratör Ulrika Harju (ulrika.harju@umu.se) innan sista dag för registrering.

  Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta Ulrika Harju så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  För att kunna registrera dig på kursen måste du först aktivera ditt Umu-id.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.
  (Länka till: https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/)

  Jag har ett aktiverat Umu-id och vill registrera mig.
  (Länka till: https://www.umu.se/student)

  Jag har ett aktiverat Umu-id men glömt mitt lösenord.
  (Länka till: https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/glomt-losenord-eller-anvandarnamn/)

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  2022-01-17

  Tid: 10.00

  Plats: via videoverktyget Zoom

  Schemalänk publiceras här senast 30 dagar innan kursstart.

  KursSchemaKursen omfattar sex moduler/innehållsområden:

  v.3 Kursintroduktionsvecka.

  v.4-6 Motiverande Samtal (MI).

  v.7 Hälsolitteracitet.v.8-9 Hälsoekonomi.

  v. 10 Evidensbasering

  v.11-12 Slutrapport/Hemtentans upplägg

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursen upplägg

  Under kursen Kommunikation och konsultativt arbetssätt kommer du i hög grad att själv få ta ansvar över din inlärning och fokus ligger på hur du ska komma att tillämpa lärdomar från kursen i din egen kommande, eller befintliga yrkesvardag. För att bli godkänd på kursen (och dess delmoment) kommer du att behöva delta aktivt vid ett antal tillfällen då man ses i zoom i grupper. Du kommer att få möjlighet att önska tidpunkt (förmiddag/eftermiddag/kväll) för dessa tillfällen och ni kursdeltagare delas in i grupper på basis av vad som passar er tidsmässigt. I övrigt kommer du att kunna välja fritt vilka tider du arbetar med kursuppgifterna. Föreläsningar och material kommer att tillgängliggöras i Canvas och inga föreläsningar kräver närvaro i realtid så att säga. Det kommer heller inte att arrangeras några samlingar på plats här i Umeå.

  Områdesmodulerna/kursmomenten enligt ovan kommer att tillgängliggöras i Canvas allt eftersom! Där finner du föreläsningar, uppgifter, lästips etc kopplade till respektive modul. Varje delområde examineras via en individuell inlämningsuppgift (delrapport) samt en diskussionsuppgift gruppvis i zoom. Kursen examineras successivt via delrapporter knutna till varje moment/modul (Betyg U-G). Slutrapport/hemtentamen är i första hand en sammanläggning och utveckling av dessa delrapporter (Betyg U-VG).

  Fäll ihop
 • Kursliteratur

  Gällande litteratur så vilar inte kursen på någon specifik kursbok. Läshänvisningar och tips på var du kan hitta relevant litteratur (rapporter, artiklar, websidor etc) i relation till respektive område som kursen omfattar, kommer inom kort och kontinuerligt att publiceras i Canvas (på kurshemsidan). Böcker etc som kan vara användbara och intressanta i sammanhanget är t.ex:

  Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Barth Tom, Näsholm Christina. Lund : Studentlitteratur : 2006 : 180 : ISBN: ISBN 91-44-03030-4

  Jarlbro Gunilla. Hälsokommunikation : en introduktion 3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB: 2010 : 152 s. :ISBN: 978-91-44-05876-4

  Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Forsman Birgitta, Svederberg Eva, Svensson Lennart, Kindeberg Tina 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 292 s. ISBN: 978-91-44-06672-1.

  Edling Christer. Arbets- och miljömedicin 3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 391 s. : ISBN: 978-91-44-05399-8

  (Och på denna websida finns massor av litteraturtips som rör området hälsolitteracitet!) http://www.halsolitteracitet.se/kunskapsbank

  Men som sagt – ingen av dessa böcker är obligatorisk!

  Fäll ihop
 • Kontaktuppgifter

  Kontaktuppgifter

  Anna Westerlund
  anna.westerlund@umu.se

  090-786 9979
  Ulrika Harju

  Studieadministratör
  ulrika.harju@umu.se

  090-786 51 79

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Som student behöver du ett Umu-id (ditt användarkonto). Ditt Umu-id använder du för att till exempel

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor och uppgifter och se dina studieresultat
  • komma åt din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets trådlösa nätverk.

  När du är ny student får du automatiskt ett användarkonto när du antagits, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Så här aktiverar jag mitt Umu-id.

  Det här funkar ju inte. Hjälp!

  Om du får problem att att logga in eller aktivera ditt Umu-id så kontakta IT-supporten Servicedesk där du kan ställa frågor och få hjälp.

  Fäll ihop
 • Skaffa Umu-kort

  När du är på våra campus i Umeå och Örnsköldsvik kommer du att behöva ett Umu-kort. Det är ett kort som fungerar som

  • passerkort
  • lånekort för universitetsbiblioteket
  • kopierings- och utskriftskort.

  Du får inte kortet automatiskt, utan måste själv ansöka om att få det.

  Ansök om Umu-kort.

  Fäll ihop
 • Digitala studiestartsföreläsningar 10-13 januari

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala föreläsningar 10-13 januari då vi guidar dig genom studiestarten. Föreläsningarna är ca en timme lång och ges i Zoom. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans
  Fäll ihop
 • Tillgång till hela Microsoft Office 365

  Under din studietid har du gratis tillgång till hela Microsoft Office 365. I Office 365 ingår bland annat Teams, Word, Excel, Powerpoint, Whiteboard Forms, din studentmejl och en mängd andra tjänster. Allt för att underlätta studierna och ditt samarbete med andra studenter. För att få tillgång till Office behöver du först aktivera ditt Umu-id.

  Office 365 och hur jag installerar det.

  Fäll ihop
 • Om något krånglar finns Infocenter

  Infocenter hjälper dig med det du kan behöva för att ta dig genom de första veckorna som ny student. Här kan du till exempel få hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokaler eller träffa en studievägledare. Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare. Infocenter håller till i huset Universum, mitt på Campus Umeå. 

  Hitta till Infocenter på Campus Umeå (Mazemap).

  Infocenter – ger svar, hjälp och vägledning.

  Fäll ihop

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)