Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kommunikation och konsultativt arbetssätt

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2022

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse för det kommunikativa samspelets betydelse för mänsklig förändring samt förmåga att använda samtal som redskap för att identifiera, analysera & åtgärda (samt planera för uppföljning av) organisatoriska och arbetslivsrelaterade problem. Kursen fokuserar således på att ge studenterna kunskaper och praktiska färdigheter rörande metoder och förhållningssätt i det konsultativa arbetssättet, där bland annat processorienterat arbetssätt, motiverande samtal samt hälsolitteracitet är centrala begrepp. Kursen syftar också till att utveckla studenternas förmåga att arbeta kunskapsbaserat, samt till att ge ökad inblick och förståelse för hälsoekonomiska aspekter i arbetslivsrelaterade situationer av förändring, utveckling och beslutsfattande. 

Kursen berör följande teman 
  • Hälsoekonomiska argument och deras betydelse 
  • Kunskap och evidens i beslutsfattande
  • Motiverade samtal (MI) 
  • Hälsolitteracitet

Anmälan och behörighet

Kommunikation och konsultativt arbetssätt, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

17 januari 2022

Slutar

23 mars 2022

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är nätburen och bedrivs i 50% studietakt på distans med stöd av lärplattform. Tillgång till dator med webkamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling krävs. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, reflektion och praktisk övning. Studierna bedrivs individuellt, men med stöd av nätburna föreläsningar och återkommande obligatoriska webbinarier- med fokus på muntlig övning och där studenterna gruppvis och med stöd av lärare bidrar med feedback sinsemellan.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, eller relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 18 550 kr. Total studieavgift: 18 550 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-30416

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Helene Johansson