"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kommunikation och konsultativt arbetssätt

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Kursen ges nästa gång 2025 och vartannat år framöver

Om kursen

Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse för det kommunikativa samspelets betydelse för mänsklig förändring samt förmåga att använda samtal som redskap för att identifiera, analysera & åtgärda (samt planera för uppföljning av) organisatoriska och arbetslivsrelaterade problem. Kursen fokuserar således på att ge studenterna kunskaper och praktiska färdigheter rörande metoder och förhållningssätt i det konsultativa arbetssättet, där bland annat processorienterat arbetssätt, motiverande samtal samt hälsolitteracitet är centrala begrepp. Kursen syftar också till att utveckla studenternas förmåga att arbeta kunskapsbaserat, samt till att ge ökad inblick och förståelse för hälsoekonomiska aspekter i arbetslivsrelaterade situationer av förändring, utveckling och beslutsfattande. 

Kursen berör följande teman 

  • Hälsoekonomiska argument och deras betydelse 
  • Kunskap och evidens i beslutsfattande
  • Motiverade samtal (MI) 
  • Hälsolitteracitet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Helene Johansson