"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

T 9 - Examensarbete

Välkomna till termin 9 på juristprogrammet! Kursintroduktionen, liksom den så kallade metodkursen, kommer att äga rum digitalt. Kursintroduktionen kommer att spelas in och vara tillgänglig i Umu play senast måndagen den 30 augusti kl. 8.15.

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, behöver du registreras på terminen.

  I höst ska du själv registrera dig på Studentwebben innan kursstart. Webbregistreringen öppnar den 23 augusti och funktionen kommer att vara öppen till och med den 31 augusti.

  För att du ska kunna registrera dig på kursen krävs det att du är antagen till kursen och att du har aktiverat ditt Umu-id.

  Under fliken ”Registrering” på webbplatsen: https://www.umu.se/student/mina-studier/sa-funkar-studentwebben/ finns mer information som beskriver hur registreringen går till.

  Kursintroduktionen, liksom den så kallade metodkursen, kommer att äga rum digitalt. Kursintroduktionen kommer att spelas in och vara tillgänglig i Umu play senast måndagen den 30 augusti kl. 8.15.

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  2021-08-30

  Tid: kl. 08.15

  Plats: Digitalt

  Fäll ihop

Om kursen

 • Terminens upplägg

  * Kursintroduktion:

  Kursintroduktionen, liksom den så kallade metodkursen, kommer att äga rum digitalt. Kursintroduktionen kommer att spelas in och vara tillgänglig i Umu play senast måndagen den 30 augusti kl. 8.15. Samma tillvägagångssätt gäller för kursens första föreläsning, ”Att skriva uppsats – översikt och praktiska råd”, vilken kommer att vara tillgänglig i Umu play senast måndagen den 30 augusti kl. 9.15. Klockan 13.15 samma dag kommer det att hållas en frågestund på zoom, där ni får möjlighet att ställa frågor om praktiska och administrativa aspekter av kursen. Länkar tillhandahålls via kurssidan i Canvas.

   

  * Metodkurs:

  Den så kallade metodkursen äger rum första veckan på terminen (se schemat för detaljer). På metodkursen förekommer föreläsningar men även ett obligatoriskt seminarium i mindre grupper. Måndagen den 30 augusti och tisdagen den 31 augusti ges föreläsningar om praktiska råd, kritiskt förhållningssätt samt teorier och perspektiv. Onsdagen den 1 september erbjuds parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden.

  Det obligatoriska seminariet äger rum torsdagen den 2 september respektive fredagen den 3 september och avslutar metodkursen. Gruppindelning till seminariet görs så snart kursen börjar. Om någon, med anledning av synnerliga skäl, önskar tillhöra en viss grupp/tid vid seminariet kan önskemål härom framföras till kursens amanuens, Thomasine Francke Rydén, på Thomasinefranckeryden@hotmail.se. Vi kan inte garantera att dessa önskemål kan tillgodoses.

  Metodkursen, liksom kursintroduktionen, kommer att äga rum digitalt. Närmare information kommer att lämnas på kurssidan i Canvas, men i korthet kan sägas att respektive föreläsare väljer mellan att ladda upp en inspelad föreläsning på Umu play eller att hålla föreläsningen ”live” i zoom. De som väljer att ladda upp föreläsningen på Umu play gör det senast den tid som anges i schemat. De som väljer att hålla föreläsningen ”live” på zoom gör det den tid som anges i schemat. Länkar till Umu play respektive zoom kommer att tillhandahållas på kurssidan i Canvas.

  Seminariet den 2–3 september kommer att äga rum via zoom, i mindre grupper. Se ovan angående önskemål om grupp/tid med anledning av synnerliga skäl.

   

  * Övriga obligatoriska moment:

  Förutom obligatoriska moment på den inledande metodkursen ingår försvar av den egna uppsatsen samt opposition på en annan uppsats bland de obligatoriska momenten. Se för vidare detaljer kursplanen. Dessa sker vid fasta examinationstillfällen, se vidare nedan under examination.

   

  * Handledning:

  Varje student tilldelas en handledare för individuell handledning. Den studerande har rätt till handledning enbart under terminen. Detta gäller oavsett om handledningstiden utnyttjats eller ej. För rätt till handledning under annan period, t.ex. under vårterminen, krävs en skriftlig överenskommelse med studierektor på juridiska institutionen.

   

  * Examination:

  Examination av uppsatser sker vid fasta examinationsperioder. Placeringen av dessa perioder, samt rutiner och relevanta datum för anmälan och inlämning av uppsats, framgår av det separata dokumentet ”viktiga datum T9 ht 2021”.

  Handledare och examinator får inte vara samma person. En särskild examinator utses för att betygsätta uppsatsen. Kriterier för betygssättning av examensarbeten kommer att meddelas under inledningen av kursen.

  Examinationen kommer att ske på plats i Umeå, om inte folkhälsoläget nödvändiggör andra arrangemang.

   

  * Uppsats och praktik:

  En särskild praktikkurs under termin 7 eller 8, "Arbetsplatsanknutna studier", möjliggör praktik på en arbetsplats. Praktikkursen kan inte läsas parallellt med T9 eller efter T9 och vi avråder generellt från att kombinera T9 med frivillig praktik, arbete eller liknande. Ingen hänsyn tas till sådana aktiviteter vad gäller tidskriteriet vid betygsättning av uppsatsen.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Umu-id kommer du behöva när du ska:
  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • Beställ ditt Umu-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett Umu-kort. Umu-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om Umu-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om det krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)