Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

T 9 - Examensarbete

Välkomna till termin 9 på juristprogrammet! Kursintroduktionen äger rum på campus i Aula Biologica kl 13.15 den 29:e augusti.

Så här börjar du

 • 1. Tacka ja eller nej

  Om du har blivit antagen till en utbildning eller fått en reservplats behöver du tacka ja för att behålla din plats. Vill du inte ha din plats, kan du låta en reserv få den genom att lämna återbud. Tacka ja eller nej gör du på Mina sidor på Antagning.se senast den 22 juli 2022.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Läs mer om vilket stöd du kan få och hur du ansöker på vår studentwebb.

  Fäll ihop
 • 2. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, behöver du registreras på terminen.

  I höst ska du själv registrera dig på Studentwebben innan kursstart. Webbregistreringen öppnar den 22 augusti och funktionen kommer att vara öppen till och med den 30 augusti.

  För att du ska kunna registrera dig på kursen krävs det att du är antagen till kursen och att du har aktiverat ditt Umu-id.

  Under fliken ”Registrering” på webbplatsen: https://www.umu.se/student/mina-studier/sa-funkar-studentwebben/ finns mer information som beskriver hur registreringen går till.

  Kursintroduktionen äger rum måndagen den 29 augusti, kl. 13.15 i Aula Biologica (karta) och följs direkt av första föreläsningen.

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  Måndag 29 augusti 2022

  Tid: 13.15

  Fäll ihop

Om kursen

 • Terminens upplägg

  Om kursen:

  * Metodkurs

  Den så kallade metodkursen äger rum första veckan på terminen. Schemat finns i TimeEdit, men en sammanställning bifogas även här. På metodkursen förekommer föreläsningar men även ett obligatoriskt seminarium i mindre grupper. Måndagen den 29 augusti och tisdagen den 30 augusti ges föreläsningar om praktiska råd, kritiskt förhållningssätt samt teorier och perspektiv. På tisdagseftermiddagen, samt under onsdagen, erbjuds parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden (se ovan nämnd sammanställning).

  Det obligatoriska seminariet äger rum torsdagen den 1 september respektive fredagen den 2 september (beroende på vilken grupp man tillhör) och avslutar metodkursen. Gruppindelning till seminariet görs så snart kursen börjar.

  * Övriga obligatoriska moment

  Förutom obligatoriska moment på den inledande metodkursen ingår försvar av den egna uppsatsen samt opposition på en annan uppsats bland de obligatoriska momenten. Se för vidare detaljer kursplanen. Dessa sker vid fasta examinationstillfällen, se vidare nedan under examination.

  * Handledning

  Varje student tilldelas en handledare för individuell handledning, baserat på en blankett som lämnas in måndagen den 5 september (den så kallade ämnesvalsblanketten). Den studerande har rätt till handledning enbart under terminen. Detta gäller oavsett om handledningstiden utnyttjats eller ej. För rätt till handledning under annan period, t.ex. under vårterminen, krävs en skriftlig överenskommelse med studierektor på juridiska institutionen. Inget hindrar att man börjar arbeta på sin uppsats tidigare, men en handledare kan inte tilldelas förrän kursen börjat.

  * Examination

  Examination av uppsatser sker vid fasta examinationsperioder. Placeringen av dessa perioder, samt rutiner och relevanta datum för anmälan och inlämning av uppsats, framgår av det separata dokumentet ”viktiga datum T9 ht 2022”.

  Handledare och examinator får inte vara samma person. En särskild examinator utses för att betygsätta uppsatsen. Kriterier för betygssättning av examensarbeten kommer att meddelas under inledningen av kursen.

  Examinationen kommer att ske på plats i Umeå, om inte folkhälsoläget nödvändiggör andra arrangemang.

  * Uppsats och praktik

  En särskild praktikkurs under termin 7 eller 8, "Arbetsplatsanknutna studier", möjliggör praktik på en arbetsplats. Praktikkursen kan inte läsas parallellt med T9 eller efter T9 och vi avråder generellt från att kombinera T9 med frivillig praktik, arbete eller liknande. Ingen hänsyn tas till sådana aktiviteter vad gäller tidskriteriet vid betygsättning av uppsatsen.

   

   

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)