Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förändring och lärande i organisationer för psykologprogrammet, 6 hp

Engelskt namn: Change and Learning in Organizations for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 till 2018-08-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS187

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-02-14

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till Psykologprogrammet eller Psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Beslut om avvikelse från kursordning fattas av berörd studierektor.
 
Vidare krävs att följande kurser på termin 1, 2, 3, 4, 5 och 6 är avklarade:
Introduktionskurs i psykologi 7,5 hp,
Social och gruppsykologi 7, 5 hp
Biologisk psykologi 7,5 hp,
Vetenskaplig och professionell metod 7,5 hp,
Kognitiv psykologi 7,5 hp,
Hälsopsykologi 7,5 hp
Utvecklingspsykologi 7,5 hp,
Personlighetspsykologi 7,5 hp,
Samhälle och organisation 6 hp alternativt Idrott och samhälle 6 hp
Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv 12 hp,
Juridik 6 hp,
Professionell utveckling 1 6 hp
Samtalsmetodik 4 hp,
Konsultativ metodik och handledning 4 hp
Grupppsykologi i teori och praktik 8 hp
Familjebehandling i teori och praktik 4 hp
Professionell utveckling 2 6 hp
Utredningsmetodik 6hp
Grundläggande klinisk bedömning och behandling 18 hp
Professionell utveckling 3 6 hp
Integrativ kurs 3,5 hp
 
Samt avklarade moment på kurs Verksamhetsförlagd utbildning, termin 6:
Praktik (PRAK) 19,5 hp
 
 
Eller motsvarande.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.