Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utrednings- och utvärderingsarbete, 15 hp

Engelskt namn: Evaluation

Denna kursplan gäller: 2013-01-21 till 2013-01-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO134

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2012-12-11

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 4

Course literature

Quality, Context, and Use: Issues in Achieving the Goals of Metaevaluation
Cooksy Leslie J, Caracelli Valerie J
American Journal of Evaluation, 2005, 26: 31-44 :
Obligatorisk

Evaluation : a systematic approach
Rossi Peter Henry, Freeman Howard E., Lipsey Mark W.
7. ed. : Thousand Oaks, CAb Sage,c 2004 : Sage : 2004 : x, 470 s. :
ISBN: 0-7619-0894-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hanberger Anders
The Real Functions of Evaluation and Respons systems
Evaluation, 17(4) 327–349 : 2011 :
Obligatorisk

The Mechanisms and Outcomes of Evaluation Influence
Mark Melvin M, Henry Gary T
Evaluation, Vol 10(1): 35–57 : 2004 :
Obligatorisk

Vedung Evert
Four Waves of Evaluation Diffusion
Evaluation, 16(3) 263-277 : 2010 :
Obligatorisk

Weiss Carol H
Theory-Based Evaluation: Past, Present, and Future
New Directions for Evaluation. (Special Issue: Progress and Future Directions in Evaluation: Perspectives on Theory, Practice, and Methods). Vol. 1997, no. 76. Winter 1997, pages 41-55 : 1997 :
Obligatorisk

Weiss Carol H.
Evaluation : methods for studying programs and policies
2., [rev.] ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : cop. 1998 : xii, 372 s. :
ISBN: 0-13-309725-0 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Other texts will be included in the obligatory reading list for the course.