Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

De flesta biologer och geovetare får jobb inom ämnesområdet

Över 90 procent av alla som tar examen på kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet får ett relevant jobb eller vidareutbildar sig inom ämnet. Andelen är ännu högre för de som också har en masterexamen inom ämnesområdet. Det visar en undersökning som gjorts av ansvariga för utbildningen.

– Anställningsbarheten för våra studenter är mycket hög, till och med högre än vi trodde innan undersökningen gjordes, säger Bent Christensen, tidigare programansvarig för kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, Umeå universitet. Tydligen är våra studenter mycket eftertraktade!

På institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap som utbildar biologer och geovetare i Umeå, har man länge haft intrycket att den stora majoriteten av studenterna relativt snabbt efter avslutad examen hittar en sysselsättning som är relevant för den utbildning de gått.

– Men, medierna har i många sammanhang de senaste åren fokuserat på den till synes dåliga arbetsmarknaden för framförallt biologer, säger Bent Christensen. Det har också funnits tveksamheter kring geovetares anställningsbarhet.

Under 2014–2016 har ansvariga för utbildningen därför genomfört en undersökning bland alla studenter som utexaminerats från 2005 och framåt. De lyckades nå runt 90 procent av biologerna och 97 procent av geovetarna.

Yrkesverksamma inom sitt ämne

Undersökningen visar att flertalet är eller har varit yrkesverksamma inom det ämne som de studerat, alternativt valt att vidareutbilda sig inom ämnet. Det gäller 90 procent av de biologer och 86 procent av de geovetare som tagit en kandidat- eller magisterexamen vid Umeå universitet.

Av de som även byggt på sin utbildning med en tvåårig masterexamen är det ytterst få som inte arbetar inom ämnesområdet. För biologernas del är det 94 procent som har eller har haft relevant anställning och för geovetarnas del 100 procent.

– Vi är förstås väldigt nöjda med dessa siffror, säger Bent Christensen. Det innebär dock inte att vi lutar oss tillbaka och slutar att utveckla programmen. Många nya frågor kommer att ställas från samhällets sida de närmaste åren, och dessa kommer att kräva ny kompetens inom ämnet för de som ska hantera dessa frågor. Vi utvecklar löpande våra program för att svara mot dessa behov.

Har många olika arbetsuppgifter

Studenterna från Umeå universitets program inom biologi och geovetenskap har många olika arbetsuppgifter efter sin examen. Många arbetar inom universitetsvärlden, antingen som doktorander eller färdiga forskare, eller som assistenter till forskare. Andra arbetar på länsstyrelser, kommuner och på konsultföretag. Gruvnäringen är förstås en given arbetsgivare inom geovetenskapen. En del har hittat arbete inom turistnäringen, och åter andra på Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen eller Svenska jägareförbundet. Några få arbetar som lärare, journalister eller på Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Det är tydligt att våra studenter är väl förberedda för arbeten hos många olika avnämare, säger Bent Christensen. Vi försöker att kombinera en hög vetenskaplig nivå med goda generella och praktiska kunskaper under utbildningarna, och jag tolkar de goda anställningsresultaten och de många olika anställningarna våra studenter har som att vår utbildning har förberett dem väl för arbetsmarknaden både inom och utanför universitetet.

Läs mer om våra utbildningar i biologi och geovetenskap:

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap

Masterprogrammet i ekologi

Masterprogrammet i geovetenskap

Text: Anna-Lena Lindskog