"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ämneslärarexamen och lärarlegitimation via KPU

Ansökan om examen

När du är färdig med studierna inom Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, ansöker du om Examen vid Umeå universitet. Handläggningstiden är maximalt åtta veckor.

Examensinformation vid Umeå universitet

Krav för examen

Utifrån dina önskemål och dina poäng i skolämnen kan du studera mot olika ämneslärarexamina. Oavsett om du studerar mot en Ämneslärarexamen i ett eller flera ämnen så läser du samma utbildning inom KPU-blocket 90 hp. Om du bedöms behörig i fler än ett ämne får du veta det under KPU-studiernas första kurs.

Du ska genomföra VFU i de ämnen som ska ingå i din examen. En ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9 kan innehålla ett, två eller tre ämnen. En ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet kan innehålla ett eller två ämnen. Observera att om examen avläggs på avancerad nivå, 240 hp eller mer, krävs det 30hp examensarbete där minst 15hp måste vara på avancerad nivå​

Examensbeskrivningar vid Umeå universitet

Examen för inriktning 7-9

Grundnivå, 180 hp

 • 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
 • 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • 90 hp Ämne 1*

Grundnivå, 225 hp, för antagna t o m vt 18

 • 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
 • 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • 90 hp Ämne 1*
 • 45 hp Ämne 2*

Avancerad nivå, 240 hp, för antagna ht 18 - vt 20.

• 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
• 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
• 90 hp Ämne 1* 
• 60 hp Ämne 2*

Avancerad nivå, 240 hp, för antagna fr o m ht 20.

• 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
• 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
• 90 hp Ämne 1* varav minst 15 hp examensarbete ingår i något av ämnena
• 60 hp Ämne 2*

Totalt ska 30 hp examensarbete på avancerad nivå ingå varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete 15 hp.

Om ett examensarbete 30 hp ersätts med två examensarbeten om vardera minst 15 hp måste minst ett examensarbete om 15 hp vara på avancerad nivå.

Avancerad nivå, 270 hp

 • 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
 • 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • 90 hp Ämne 1* varav minst 15 hp examensarbete ingår i något av ämnena
 • 45 hp Ämne 2*
 • 45 hp Ämne 3*

Totalt ska 30 hp examensarbete på avancerad nivå ingå varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete 15 hp.

Om ett examensarbete 30 hp ersätts med två examensarbeten om vardera minst 15 hp måste minst ett examensarbete om 15 hp vara på avancerad nivå.

Avancerad nivå, 270 hp

 • 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
 • 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • 90 hp Ämne 1* varav minst 15 hp examensarbete ingår i något av ämnena
 • 90 hp Ämne 2* i bild, musik, svenska eller samhällskunskap.

Totalt ska 30 hp examensarbete på avancerad nivå ingå varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete 15 hp.

Om ett examensarbete 30 hp ersätts med två examensarbeten om vardera minst 15 hp måste minst ett examensarbete om 15 hp vara på avancerad nivå.

* måste vara ett skolämne i grundskolan. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs alltid 90 hp i ämnet.

Examen för inriktning gymnasiet

Grundnivå, 210 hp

 • 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
 • 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • 120 hp Ämne 1**

Avancerad nivå, 300 hp

 • 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
 • 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • 120 hp Ämne 1** varav minst 15 hp examensarbete ingår i något av ämnena
 • 90 hp Ämne 2**

Totalt ska 30 hp examensarbete på avancerad nivå ingå varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete 15 hp.

Om ett examensarbete 30 hp ersätts med två examensarbeten om vardera minst 15 hp måste minst ett examensarbete om 15 hp vara på avancerad nivå.

Avancerad nivå, 330 hp

 • 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
 • 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • 120 hp Ämne 1** varav minst 15 hp examensarbete ingår i något av ämnena
 • 120 hp Ämne 2** musik, svenska, samhällskunskap

Totalt ska 30 hp examensarbete på avancerad nivå ingå varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete 15 hp.

Om ett examensarbete 30 hp ersätts med två examensarbeten om vardera minst 15 hp måste minst ett examensarbete om 15 hp vara på avancerad nivå.

** måste vara ett skolämne i gymnasieskolan. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs alltid 120 hp i ämnet.

Legitimation och utökad behörighet

När du ansökt om och fått ditt examensbevis från Umeå universitet så ansöker du om legitimation hos Skolverket. Du anger de ämnen och skolformer (stadier) för vilken din examen är avsedd samt de ämnen och skolformer som du dessutom uppfyller behörigheten i. I regel krävs 45 hp för varje nytt ämne för åk 7-9 och 90 hp i varje nytt ämne för gymnasieskolan. Undantagen är svenska, samhällskunskap och musik där det krävs 90 hp respektive 120 hp för varje av dessa ämnen för utökad behörighet. Läs mer här om behörighetskraven här och Skolverkets poängkrav samt riktlinjer för ämnesinnehåll. Även om du endast har ett eller två ämnen i din examen kan du utöka din behörighet med fler ämnen under din tid som lärare. I och med att du uppnår en lärarexamen är du även behörig att ansöka till Skolverkets kurser inom Lärarlyftet. Du kan också söka fristående kurser ur alla lärosätens kursutbud. Om du vill veta vad du bör inrikta dig på så kan du studera Skolverkets förteckning.

Lärarlegitimation hos Skolverket – läs mer här

Välj Ämnesstudier på högskolenivå i rullistorna som visas på Skolverkets hemsida

Poänggränser för utökad behörighet 

 

Senast uppdaterad: 2022-10-10