Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensbeskrivningar

För varje examen får högskolor och universitet ange mer preciserade examenskrav utöver dem som föreskrivs i Högskoleförordningen. Vid Umeå universitet anges de kraven i lokala examensbeskrivningar.

Här finns de senast fastställda lokala examensbeskrivningarna vid Umeå universitet. Om du söker en examensbeskrivning som är fastställd längre tillbaka i tiden är du välkommen att kontakta oss. Du kan använda kontaktformuläret på den här sidan.

Hur hittar jag rätt examensbeskrivning?

De lokala examensbeskrivningarna nedan är sorterade under rubrikerna högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen. Därefter listas yrkesexamen, exempelvis sjuksköterske-, socionom- och lärarexamen.

Under respektive rubrik är examensbeskrivningarna listade efter namn på examen, huvudområde eller inriktning. Om det står "(inr)" i slutet av länken för en viss examensbeskrivning så betyder det att det är examensinriktningen som är angiven i listan. När du öppnar examensbeskrivningen för exempelvis "Samhällsplanering (inr)" ser du att examen heter Filosofie kandidatexamen, att huvudområdet är kulturgeografi och att inriktningen är samhällsplanering.

Högskoleexamen

Högskoleexamen

Högskoleexamen (utan inriktning)

Medieproduktion (inr)

Naturguidning (inr)

Nät- och kommunikationsteknik (inr)

Processoperatör (inr)

Vårdadministration (inr)

Kandidatexamen

Ekonomie kandidatexamen

Företagsekonomi

Nationalekonomi

Statistik

Ekonomisk historia

Handel och logistik (inr)

Farmacie kandidatexamen

Farmaci

Filosofie kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen (utan inriktning)

Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr)

Digital medieproduktion (inr)

Etnologi, museer och kulturarv (inr)

Filosofi och samhällsanalys (inr)

Gastronomi och kreativ matlagning (inr)

Gastronomi och värdskap (inr)

Historisk samhällsanalys (inr)

Idéhistorisk samhällsanalys (inr)

Internationell kris- och konflikthantering (inr)

Kulturentreprenörskap (inr)

Kulturjournalistik (inr)

Musikproduktion (inr)

Personal- och arbetslivsfrågor (inr)

Samhällsplanering (inr)

Språkkonsultverksamhet (inr)

Strategisk kommunikation (inr)

Strategiskt ledarskap och utveckling (inr)

Systemvetenskap (inr)

Turism (inr)

Utrikesjournalistik (inr)

Vårdadministration (inr)

Konstnärlig kandidatexamen

Arkitektur

Fri konst

Industridesign

Medicine kandidatexamen

Arbetsterapi

Barn- och ungdomspsykiatri

Biomedicin

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Fysioterapi

Idrottsmedicin

Medicin

Omvårdnad

Radiografi

Naturvetenskaplig kandidatexamen

Biologi

Fysik

Geovetenskap/naturgeografi

Kemi

Miljö- och hälsoskydd

Molekylärbiologi

Odontologie kandidatexamen

Odontologi

Oral hälsa

Tandteknik

Politices kandidatexamen

Freds- och konfliktstudier

Nationalekonomi

Statistik

Statsvetenskap

Teknologie kandidatexamen

Datavetenskap

Byggteknik

Elektronik

Energiteknik

Geografiska informationssystem

Maskinteknik

Medieteknik

Miljöteknik

Fysik

Kemi

Matematik

Matematisk statistik

Molekylärbiologi

Teologie kandidatexamen

Teologi

 

Magisterexamen

Ekonomie magisterexamen

Affärsutveckling och internationalisering (inr)

Finansiering (inr)

Företagsekonomi

Nationalekonomi

Ekonomisk historia

Management (inr)

Marknadsföring (inr)

Redovisning (inr)

Filosofie magisterexamen

Filosofie magisterexamen (utan inriktning)

Arbetsmiljöteknik (inr)

Arbetsrätt (inr)

Beteendevetenskap (inr)

Digital fabrikation och innovation (inr)

Genus, rättvisa och samhälle (inr)

Geografiska informationssystem (inr)

Hälsopsykologi (inr)

IT-management (inr)

Kommersiell rätt (inr)

Konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter (inr)

Krishantering och fredsbyggande (inr)

Mark- och miljörätt (inr)

Människa - datorinteraktion och användarupplevelse (inr)

Människa - datorinteraktion och sociala medier (inr)

Rätt, genus och samhälle (inr)

Rätt och samhälle (inr)

Samhällsplanering (inr)

Turism (inr)

Utbildningsledarskap (inr)

Konstnärlig magisterexamen

Arkitektur

Industridesign

Medicine magisterexamen

Arbetsliv och hälsa

Arbetsterapi

Bildterapi

Biomedicin

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Folkhälsovetenskap

Fysioterapi

Idrottsmedicin

Logopedi

Medicin

Omvårdnad

Radiografi

Sexuell och reproduktiv hälsa

Ergonomi (inr)

Företagssköterska (inr)

Naturvetenskaplig magisterexamen

Beräkningsteknik

Biologi

Fysik

Geovetenskap/naturgeografi

Kemi

Miljö- och hälsoskydd

Miljövetenskap

Molekylärbiologi

Växt- och skogsbioteknik (inr)

Odontologie magisterexamen

Odontologi

Tandteknik

Teknologie magisterexamen

Artificiell intelligens (inr)

Byggteknik

Datavetenskap

Elektronik

Energiteknik

Geografiska informationssystem

Maskinteknik

Fysik

Kemi

Matematik

Matematisk statistik

Molekylärbiologi

Teologie magisterexamen

Teologi

Masterexamen

Ekonomie masterexamen

Affärsutveckling och internationalisering (inr)

Finansiering (inr)

Företagsekonomi

Nationalekonomi

Ekonomisk historia

Hälsoekonomi (inr)

Management (inr)

Marknadsföring (inr)

Miljö- och naturresursekonomi (inr)

Redovisning (inr)

Farmacie masterexamen

Farmaci

Filosofie masterexamen

Filosofie masterexamen (utan inriktning)

Digital fabrikation och innovation (inr)

IT-management (inr)

Krishantering och fredsbyggande (inr)

Människa - datorinteraktion och användarupplevelse (inr)

Människa - datorinteraktion och sociala medier (inr)

Rätt, genus och samhälle (inr)

Rätt och samhälle (inr)

Samhällsplanering (inr)

Turism (inr)

Konstnärlig masterexamen

Arkitektur

Industridesign

Arkitektur och stadsbyggnad (inr)

Avancerad produktdesign (inr)

Direkt arkitektonisk intervention (inr)

Fri konst

Hållbar arkitektonisk produktion (inr)

Interaktionsdesign (inr)

Transportdesign (inr)

Medicine masterexamen

Arbetsterapi

Biomedicin

Folkhälsovetenskap

Fysioterapi

Omvårdnad

Sexuell och reproduktiv hälsa

Hälsoekonomi (inr)

Naturvetenskaplig masterexamen

Beräkningsteknik

Biologi

Fysik

Geovetenskap/naturgeografi

Kemi

Miljövetenskap

Molekylärbiologi

Ekologi (inr)

Naturvård (inr)

Biokemi (inr)

Läkemedelskemi (inr)

Miljökemi (inr)

Växt- och skogsbioteknik (inr)

Odontologie masterexamen

Odontologi

Teknologie masterexamen

Artificiell intelligens (inr)

Datalogi (inr)

Datavetenskap

Elektronik

Energiteknik

Fysik

Kemi

Matematik

Matematisk statistik

Molekylärbiologi

Robotik och reglerteknik (inr), huvudområde datavetenskap

Robotik och reglerteknik (inr), huvudområde elektronik

Teologie masterexamen

Historisk-systematisk teologi (inr)

Yrkesexamen

Yrkesexamen på grundnivå

Arbetsterapeutexamen

Biomedicinsk analytikerexamen inr klinisk fysiologi

Biomedicinsk analytikerexamen inr laboratoriemedicin

Dietistexamen

Fysioterapeutexamen

Förskollärarexamen

Grundlärarexamen inr fritidshem

Högskoleingenjörsexamen inr byggteknik

Högskoleingenjörsexamen inr elektronik och datorteknik

Högskoleingenjörsexamen inr elektronik och medicinsk teknik

Högskoleingenjörsexamen inr elkraftteknik

Högskoleingenjörsexamen inr energiteknik

Högskoleingenjörsexamen inr maskinteknik

Högskoleingenjörsexamen inr medieteknik

Receptarieexamen

Röntgensjuksköterskeexamen

Sjuksköterskeexamen

Socionomexamen

Studie- och yrkesvägledarexamen

Tandhygienistexamen

Tandteknikerexamen

Yrkeslärarexamen

Ämneslärarexamen inr grundskolans årskurs 7-9 (via kompletterande pedagogisk utbildning)

Ämneslärarexamen inr gymnasieskolan (via kompletterande pedagogisk utbildning)

Yrkesexamen på avancerad nivå

Apotekarexamen

Arkitektexamen

Barnmorskeexamen

Civilekonomexamen

Civilekonomexamen inr handel och logistik

Civilekonomexamen inr internationell ekonomi

Civilekonomexamen inr service management

Civilingenjörsexamen inr bioresursteknik

Civilingenjörsexamen inr bioteknik

Civilingenjörsexamen inr energiteknik

Civilingenjörsexamen inr industriell ekonomi

Civilingenjörsexamen inr interaktionsteknik och design

Civilingenjörsexamen inr teknisk datavetenskap

Civilingenjörsexamen inr teknisk fysik

Civilingenjörsexamen inr teknisk kemi

Grundlärarexamen inr förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarexamen inr grundskolans årskurs 4-6

Juristexamen

Logopedexamen

Läkarexamen

Psykologexamen

Psykologexamen inr idrott

Psykoterapeutexamen

Psykoterapeutexamen inr specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi

Sjukhusfysikerexamen

Specialistsjuksköterskeexamen inr ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen inr anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen inr distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeexamen inr hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeexamen inr intensivvård

Specialistsjuksköterskeexamen inr onkologisk vård

Specialistsjuksköterskeexamen inr operationssjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen inr psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeexamen inr vård av äldre

Speciallärarexamen inr matematikutveckling

Speciallärarexamen inr språk- skriv- och läsutveckling

Speciallärarexamen inr utvecklingsstörning

Specialpedagogexamen

Tandläkarexamen

Ämneslärarexamen inr grundskolans årskurs 7-9

Ämneslärarexamen inr gymnasieskolan

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som sedan vidarebefordrar meddelandet till den person som ärendet berör.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.