"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensbeskrivningar

Här finns de senast fastställda lokala examensbeskrivningarna för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå vid Umeå universitet.

För varje examen får högskolor och universitet ange mer preciserade examenskrav utöver dem som föreskrivs i högskoleförordningen. Vid Umeå universitet anges de generella kraven i den lokala examensordningen och de specifika kraven i lokala examensbeskrivningar. I den lokala examensbeskrivningen hittar du vad du måste ha läst för just din examen. Om du behöver vägledning eller studieplanering vänder du dig till en studievägledare.

Hur hittar jag rätt lokal examensbeskrivning?

På denna sida hittar du de senast fastställda lokala examensbeskrivningarna för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå vid Umeå universitet. Om du söker en lokal examensbeskrivning som är fastställd längre tillbaka i tiden är du välkommen att kontakta oss. Du kan använda kontaktformuläret på den här sidan.

De lokala examensbeskrivningarna nedan är sorterade under rubrikerna högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen respektive masterexamen. Därefter listas yrkesexamen, exempelvis sjuksköterske-, socionom- och lärarexamen.

Under respektive rubrik är examensbeskrivningarna listade efter namn på examen, huvudområde eller inriktning. Om det står "(inr)" i slutet av länken för en viss examensbeskrivning så betyder det att det är examensinriktningen som är angiven i listan. När du öppnar examensbeskrivningen för exempelvis "Samhällsplanering (inr)" ser du att examen heter Filosofie kandidatexamen, att huvudområdet är kulturgeografi och att inriktningen är samhällsplanering.

Högskoleexamen

Högskoleexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Högskoleexamen

Med inriktning:

Processoperatör (inr)

Vårdadministration (inr)

Konstnärlig högskoleexamen

Fri konst

Kandidatexamen

Ekonomie kandidatexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Nationalekonomi

Statistik

Med inriktning:

Handel och logistik (inr)

Farmacie kandidatexamen

Farmaci

Filosofie kandidatexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Filosofie kandidatexamen

Med inriktning:

Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr)

Digital medieproduktion (inr)

Etnologi, museer och kulturarv (inr)

Filosofi och samhällsanalys (inr)

Gastronomi och kreativ matlagning (inr)

Gastronomi och värdskap (inr)

Historisk samhällsanalys (inr)

Hållbart samhälle (inr)

Internationell kris- och konflikthantering (inr)

Kulturentreprenörskap (inr)

Kulturskolepedagogik (inr)

Museer och kulturarv (inr)

Musikproduktion (inr)

Personal- och arbetslivsfrågor (inr)

Samhällsplanering (inr)

Strategisk kommunikation (inr)

Strategiskt ledarskap och utveckling (inr)

Systemvetenskap (inr)

Tränarskap (inr)

Turism (inr)

Vårdadministration (inr)

Konstnärlig kandidatexamen

Arkitektur

Fri konst

Industridesign

Medicine kandidatexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Arbetsterapi

Barn- och ungdomspsykiatri

Biomedicin

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Fysioterapi

Idrottsmedicin

Medicin

Omvårdnad

Radiografi

Med inriktning:

Idrottsfysiologi (inr)

Naturvetenskaplig kandidatexamen

Biologi

Fysik

Geovetenskap/naturgeografi

Kemi

Miljö- och hälsoskydd

Miljövetenskap

Molekylärbiologi

Odontologie kandidatexamen

Odontologi

Oral hälsa

Tandteknik

Politices kandidatexamen

Freds- och konfliktstudier

Nationalekonomi

Statistik

Statsvetenskap

Teknologie kandidatexamen

Byggteknik

Datavetenskap

Elektronik

Energiteknik

Fysik

Geografiska informationssystem

Kemi

Maskinteknik

Matematik

Matematisk statistik

Medieteknik

Miljöteknik

Molekylärbiologi

Teologie kandidatexamen

Teologi

 

Magisterexamen

Ekonomie magisterexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Nationalekonomi

Med inriktning:

Affärsutveckling och internationalisering (inr)

Finansiering (inr)

Management (inr)

Marknadsföring (inr)

Redovisning (inr)

Farmacie magisterexamen

Farmaci

Filosofie magisterexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Filosofie magisterexamen

Med inriktning:

Arbetsrätt (inr)

Beteendevetenskap (inr)

Genus, rättvisa och samhälle (inr)

Geografiska informationssystem (inr)

Hälsopsykologi (inr)

IT-management (inr)

Kommersiell rätt (inr)

Konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter (inr)

Krishantering och fredsbyggande (inr)

Mark- och miljörätt (inr)

Människa - datorinteraktion och användarupplevelse (inr)

Samhällsplanering och hållbarhet (inr)

Tillämpad kulturvetenskap (inr)

Turism och hållbar utveckling (inr)

Utbildningsledarskap (inr)

Konstnärlig magisterexamen

Arkitektur

Fri konst

Industridesign

Medicine magisterexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Arbetsliv och hälsa

Arbetsterapi

Bildterapi

Biomedicin

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Folkhälsovetenskap

Fysioterapi

Idrottsmedicin

Logopedi

Medicin

Medicinsk teknik

Omvårdnad

Radiografi

Sexuell och reproduktiv hälsa

Med inriktning:

Ergonomi (inr)

Företagssköterska (inr)

Naturvetenskaplig magisterexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Beräkningsteknik

Biologi

Fysik

Geovetenskap/naturgeografi

Kemi

Miljö- och hälsoskydd

Miljövetenskap

Molekylärbiologi

Med inriktning:

Växt- och skogsbioteknik (inr)

Odontologie magisterexamen

Odontologi

Tandteknik

Teknologie magisterexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Byggteknik

Datavetenskap

Elektronik

Energiteknik

Fysik

Geografiska informationssystem

Kemi

Maskinteknik

Matematik

Matematisk statistik

Molekylärbiologi

Med inriktning:

Artificiell intelligens (inr)

Teologie magisterexamen

Teologi

Masterexamen

Ekonomie masterexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Nationalekonomi

Med inriktning:

Affärsutveckling och internationalisering (inr)

Finansiering (inr)

Hälsoekonomi (inr)

Management (inr)

Marknadsföring (inr)

Miljö- och naturresursekonomi (inr)

Redovisning (inr)

Farmacie masterexamen

Farmaci

Filosofie masterexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Filosofie masterexamen

Med inriktning:

IT-management (inr)

Krishantering och fredsbyggande (inr)

Människa - datorinteraktion och användarupplevelse (inr)

Samhällsplanering och hållbarhet (inr)

Tillämpad kulturvetenskap (inr)

Turism och hållbar utveckling (inr)

Konstnärlig masterexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Arkitektur

Fri konst

Industridesign

Med inriktning:

Arkitektur och stadsbyggnad (inr)

Avancerad produktdesign (inr)

Interaktionsdesign (inr)

Transportdesign (inr)

Medicine masterexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Arbetsterapi

Biomedicin

Folkhälsovetenskap

Fysioterapi

Medicinsk teknik

Omvårdnad

Sexuell och reproduktiv hälsa

Med inriktning:

Hälsoekonomi (inr)

Naturvetenskaplig masterexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Beräkningsteknik

Biologi

Fysik

Geovetenskap/naturgeografi

Kemi

Miljövetenskap

Molekylärbiologi

Med inriktning:

Biokemi (inr)

Ekologi (inr)

Läkemedelskemi (inr)

Miljökemi (inr)

Naturvård (inr)

Växt- och skogsbioteknik (inr)

Odontologie masterexamen

Odontologi

Teknologie masterexamen

Utan inriktning (endast huvudområde):

Datavetenskap

Elektronik

Energiteknik

Fysik

Kemi

Matematik

Matematisk statistik

Molekylärbiologi

Med inriktning:

Artificiell intelligens (inr)

Datalogi (inr)

Robotik och reglerteknik (inr), huvudområde datavetenskap

Robotik och reglerteknik (inr), huvudområde elektronik

Teologie masterexamen

Historisk-systematisk teologi (inr)

Yrkesexamen

Yrkesexamen på grundnivå

Arbetsterapeutexamen

Biomedicinsk analytikerexamen inr klinisk fysiologi

Biomedicinsk analytikerexamen inr laboratoriemedicin

Dietistexamen

Fysioterapeutexamen

Förskollärarexamen

Grundlärarexamen inr fritidshem

Högskoleingenjörsexamen inr byggteknik

Högskoleingenjörsexamen inr elektronik och datorteknik

Högskoleingenjörsexamen inr elektronik och medicinsk teknik

Högskoleingenjörsexamen inr elkraftteknik

Högskoleingenjörsexamen inr energiteknik

Högskoleingenjörsexamen inr maskinteknik

Receptarieexamen

Röntgensjuksköterskeexamen

Sjuksköterskeexamen

Socionomexamen

Studie- och yrkesvägledarexamen

Tandhygienistexamen

Tandteknikerexamen

Yrkeslärarexamen

Ämneslärarexamen inr grundskolans årskurs 7-9 (via VAL eller kompletterande pedagogisk utbildning)

Ämneslärarexamen inr gymnasieskolan (via VAL eller kompletterande pedagogisk utbildning)

Yrkesexamen på avancerad nivå

Apotekarexamen

Arkitektexamen

Barnmorskeexamen

Civilekonomexamen

Civilekonomexamen inr handel och logistik

Civilekonomexamen inr internationell ekonomi

Civilekonomexamen inr service management

Civilingenjörsexamen inr bioresursteknik

Civilingenjörsexamen inr bioteknik

Civilingenjörsexamen inr energiteknik

Civilingenjörsexamen inr industriell ekonomi

Civilingenjörsexamen inr interaktionsteknik och design

Civilingenjörsexamen inr teknisk datavetenskap

Civilingenjörsexamen inr teknisk fysik

Civilingenjörsexamen inr teknisk kemi

Grundlärarexamen inr förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarexamen inr grundskolans årskurs 4-6

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Juristexamen

Logopedexamen

Läkarexamen

Psykologexamen

Psykologexamen inr idrott

Psykoterapeutexamen

Psykoterapeutexamen inr specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi

Sjukhusfysikerexamen

Specialistsjuksköterskeexamen inr ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen inr anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen inr distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeexamen inr hjärtsjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen inr hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeexamen inr intensivvård

Specialistsjuksköterskeexamen inr onkologisk vård

Specialistsjuksköterskeexamen inr operationssjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen inr psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeexamen inr vård av äldre

Speciallärarexamen inr intellektuell funktionsnedsättning

Speciallärarexamen inr matematikutveckling

Speciallärarexamen inr språk- skriv- och läsutveckling

Specialpedagogexamen

Tandläkarexamen

Ämneslärarexamen inr grundskolans årskurs 7-9

Ämneslärarexamen inr gymnasieskolan

Licentiatexamen

Ekonomie licentiatexamen

Ekonomie licentiatexamen

Filosofie licentiatexamen

Filosofie licentiatexamen

Juris licentiatexamen

Juris licentiatexamen

Medicine licentiatexamen

Medicine licentiatexamen

Odontologie licentiatexamen

Odontologie licentiatexamen

Teknologie licentiatexamen

Teknologie licentiatexamen

Teologie licentiatexamen

Teologie licentiatexamen

Doktorsexamen

Ekonomie doktorsexamen

Ekonomie doktorsexamen

Filosofie doktorsexamen

Filosofie doktorsexamen

Juris doktorsexamen

Juris doktorsexamen

Medicine doktorsexamen

Medicine doktorsexamen

Odontologie doktorsexamen

Odontologie doktorsexamen

Teknologie doktorsexamen

Teknologie doktorsexamen

Teologie doktorsexamen

Teologie doktorsexamen

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2024-07-02