"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa

Välkommen till Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa

Så här börjar du

 • 2. Aktivera ditt Umu-id och MFA

  Umu-id är ditt användarkonto. MFA ökar din digitala säkerhet.

  Ditt Umu-id behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Ditt Umu-id behöver du när du ska:

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  MFA, eller multifaktorautentisering som det heter, minskar risken att obehöriga kommer åt din information eller ditt konto. Som ny student behöver du aktivera MFA för att kunna logga in i olika system, exempelvis lärplattformen Canvas och studentwebben.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id och MFA

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id eller MFA kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • 3. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. På den här kursen ska du själv logga in och registrera dig via studentwebben innan kursstart. Det kan du göra från och med måndag 24-augusti till och med måndag 31-augusti. Om du inte har registrerat dig senast 31-augusti förlorar du din plats på kursen.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period måste du anmäla det till studieadministratör Ulrika Harju innan sista dag för registrering.

  Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta Ulrika Harju så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  Fäll ihop
 • 4. Börja kursen

  1 september

  Tid: 10.15-12.00

  Plats: Via videoverktyget Zoom

  Schemalänk publiceras här senast 30 dagar innan kursstart.

  Moment 1. Arbete, arbetsmiljö och hälsa, 5 hp
  1 sept, 10.15-12.00
  Introduktion av kurs/moment 1 (Zoom)
  Helene Johansson
  8 sept
   *Uppgift 1 senast klar (Canvas)
   
  18 sept
   *Uppgift 2 senast klar (Canvas/Zoom)
   
  25 sept
   
  *Uppgift 3 senast klar (Canvas)
   
   

  28 sept

  9 okt
   

  08.00

  16.00
  *Hemtentamen (Canvas)

  Hemtentamen lämnas ut

  Hemtentamen lämnas senast in
   
  Moment 2. Systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete, 5 hp
  12 okt
  10.15-11.00
  Momentintroduktion (Zoom)
  Helene Johansson
  21 okt
   
  *Uppgift 1 senast klar (Canvas/Zoom)
   
  31 okt
   
  *Uppgift 2 senast klar (Canvas/Zoom)
   
  4 nov

  5 nov
  08.30-10.00

  10.30-12.00

  13.00-14.30

  15.00-16.30

   
  *Seminarium (Zoom).

  1.5 tim per kursdeltagare/grupp

   
   
   

  9 nov

  20 nov
   

  08.00

  16.00
  *Hemtentamen (Canvas)

  Hemtentamen lämnas ut

  Hemtentamen lämnas senast in
   
  Moment 3.  Juridik inom arbetsliv och hälsa, 5 hp
  23 nov              
  10.15-12.00
  Föreläsning (Zoom)

  Momentintro, allmän rättslära och introduktion till hälso- och sjukvårdsrätt
  Lena Enqvist

   
  26 nov
  10.15-12.00     
  Föreläsning (Zoom)

  Samverkan och integritetsfrågor i vården                                                         
  Lena Enqvist
  2 dec
  10.15-12.00     
  Föreläsning (Zoom)

  Försäkringssystem och arbetsförmåga
  Lena Enqvist   
  10 dec
  10.15-12.00     
  Föreläsning (Zoom)

  Arbetsrätt och diskrimineringsfrågor
  Staffan Ingmanson
  16 dec
  9.15-12.00       
  Föreläsning (Zoom)

  Arbetsmiljörätt                          
  Johan Holm


  21 dec

   
   

  08.15-10.00

  10.15-12.00
  *Seminarium (Zoom)

  Grupp A

  Grupp B
  Lena Enqvist

   
  22 dec

   
   

  08.15-10.00

  10.15-12.00
  *Seminarium (Zoom)

  Grupp C

  Grupp D
  Lena Enqvist

   
   

  13 jan

  15 jan
   

  08.00

  16.00
  *Hemtentamen (Canvas)

  Hemtentamen lämnas ut

  Hemtentamen lämnas senast in
  Lena Enqvist

   
   

  Fäll ihop

Om kursen

 • Programmets/kursens upplägg

  Kursen ges som distansutbildning med 50 % studiefart vilket motsvarar ca 20 timmars arbetsinsats/vecka.  Pga Covid-19 är den frivilliga sammankomst som planerades på Campus Umeå i samband med kursstart inställd. Kursstarten kommer istället att ske via videoverktyget Zoom. Kursen har alltså ingen träff i Umeå.

  Kursen kommer att ges via lärplattformen Canvas (login.canvas.umu.se). Canvas är en ny lärplattform för Umeå universitet. På Canvas kommer att hitta information om kursinnehåll, litteratur, inlämningsuppgifter, hemtentamen etc., samt kunna kommunicera och interagera med lärare och kursare.

  Kursen består av tre moment. Varje moment omfattar föreläsningar (online och/eller inspelade), litteraturstudier och obligatoriska arbetsuppgifter som du ska genomföra enskilt eller tillsammans med andra kursdeltagare. Varje moment avslutas med en individuell hemtentamen.

  Under kursen kommer deltagarna att delas in i basgrupper. I moment 1 och 2 kommer varje deltagare också att ha två utsedda kritiska vänner. De kritiska vännerna kommer att ge varandra återkoppling på några av arbetsuppgifterna.

  Du kommer alltså att läsa kursen till stor del på egen hand, men kommunicera med lärare och interagera/samarbeta med kursare via videoverktyget Zoom och lärplattformen Canvas.

  Fäll ihop
 • Kurslitteratur

  Kurslitteratur

  Moment 1 och 2

  Edling, C., Nordberg, G, Albin, M., Nordberg M. (red). (2019). Arbets- och miljömedicin – en lärobok om hälsa och miljö. 4:e uppl. Studentlitteratur, Lund

  Diverse rapporter och artiklar som tillhandahålls via lärplattformen Canvas

  Moment 3

  Ann-Sofie Magnusson (red.), Juridik för hälso- och sjukvård: grundläggande förståelse för regelverket, Liber (Senaste upplagan)

  Lars Viklund & Malin Wästfelt, Arbetsrätt i praktiken, Studentlitteratur (Senaste upplagan)

  Ruth Mannelqvist, Rättsfallskommentar: HFD 2018 ref. 51 (I och II). Normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden, Förvaltningsrättslig tidskrift nr 1 2019 (Tillhandahålls via lärplattformen Canvas)

  Ruth Mannelqvist, HFD 2019 ref. 48. Förvärvsarbete på arbetsmarknaden, Förvaltningsrättslig tidskrift nr 1 2020 (Tillhandahålls via lärplattformen Canvas)

   

  Fäll ihop
 • Kontaktuppgifter

  Helene Johansson

  Kursansvarig

  Ansvarig för Moment 1 ” Arbete, arbetsmiljö och hälsa”

  Ansvarig för moment 2 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”
  helene.johansson@umu.se

  090-786 70 69
  Lena Enqvist

  Ansvarig för moment 3 ”Juridik inom arbetsliv och hälsa”
  lena.enqvist@umu.se

  090-786 9979
  Ulrika Harju

  Studieadministratör
  ulrika.harju@umu.se

  090-786 51 79

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar via Zoom den 27–30 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Här ser du datum och tid för varje föreläsning

   

  Fäll ihop
 • Beställ ditt UMU-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett UMU-kort. UMU-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om UMU-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Ta hjälp av en studievägledare

  Studievägledare är experter på alla möjliga frågor och vi finns som stöd både innan och under studierna. Vad ska man plugga, hur tar man sig in och vilket stöd finns att få? Det kan vara många frågor som snurrar. Om du till exempel har funderingar om dina studier och olika vägval så diskutera med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

  Studievägledningen hjälper dig hitta rätt

  Fäll ihop
 • Bibliotekets tjänster

  Som student kommer du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider.

  Upptäck bibliotekets tjänster, både på campus och på distans

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om något krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)