Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa

Välkommen till Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa

Så här börjar du

 • 1. Tacka ja eller nej till din studieplats

  Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet. Men, är du inte längre intresserad av din studieplats är det viktigt att du lämnar återbud så att en reserv kan få den. Återbud gör du enklast på Mina sidor på Antagning.se. Är den möjligheten stängd går det bra att lämna återbud på Studentwebben (logga in med ditt Umu-id) eller kontakta ansvarig institution.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Läs mer om vilket stöd du kan få och hur du ansöker på vår studentwebb.

  Fäll ihop
 • 2. Registrera dig på programmet

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. På den här kursen ska du själv logga in och registrera dig via studentwebben innan kursstart. Det kan du göra från och med måndag 24-augusti till och med måndag 31-augusti. Om du inte har registrerat dig senast 31-augusti förlorar du din plats på kursen.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period måste du anmäla det till studieadministratör Ulrika Harju innan sista dag för registrering.

  Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta Ulrika Harju så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  Fäll ihop
 • 3. Börja programmet

  1 september

  Tid: 10.15-12.00

  Plats: Via videoverktyget Zoom

  Schemalänk publiceras här senast 30 dagar innan kursstart.

  Moment 1. Arbete, arbetsmiljö och hälsa, 5 hp
  1 sept, 10.15-12.00
  Introduktion av kurs/moment 1 (Zoom)
  Helene Johansson
  8 sept
   *Uppgift 1 senast klar (Canvas)
   
  18 sept
   *Uppgift 2 senast klar (Canvas/Zoom)
   
  25 sept
   
  *Uppgift 3 senast klar (Canvas)
   
   

  28 sept

  9 okt
   

  08.00

  16.00
  *Hemtentamen (Canvas)

  Hemtentamen lämnas ut

  Hemtentamen lämnas senast in
   
  Moment 2. Systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete, 5 hp
  12 okt
  10.15-11.00
  Momentintroduktion (Zoom)
  Helene Johansson
  21 okt
   
  *Uppgift 1 senast klar (Canvas/Zoom)
   
  31 okt
   
  *Uppgift 2 senast klar (Canvas/Zoom)
   
  4 nov

  5 nov
  08.30-10.00

  10.30-12.00

  13.00-14.30

  15.00-16.30

   
  *Seminarium (Zoom).

  1.5 tim per kursdeltagare/grupp

   
   
   

  9 nov

  20 nov
   

  08.00

  16.00
  *Hemtentamen (Canvas)

  Hemtentamen lämnas ut

  Hemtentamen lämnas senast in
   
  Moment 3.  Juridik inom arbetsliv och hälsa, 5 hp
  23 nov              
  10.15-12.00
  Föreläsning (Zoom)

  Momentintro, allmän rättslära och introduktion till hälso- och sjukvårdsrätt
  Lena Enqvist

   
  26 nov
  10.15-12.00     
  Föreläsning (Zoom)

  Samverkan och integritetsfrågor i vården                                                         
  Lena Enqvist
  2 dec
  10.15-12.00     
  Föreläsning (Zoom)

  Försäkringssystem och arbetsförmåga
  Lena Enqvist   
  10 dec
  10.15-12.00     
  Föreläsning (Zoom)

  Arbetsrätt och diskrimineringsfrågor
  Staffan Ingmanson
  16 dec
  9.15-12.00       
  Föreläsning (Zoom)

  Arbetsmiljörätt                          
  Johan Holm


  21 dec

   
   

  08.15-10.00

  10.15-12.00
  *Seminarium (Zoom)

  Grupp A

  Grupp B
  Lena Enqvist

   
  22 dec

   
   

  08.15-10.00

  10.15-12.00
  *Seminarium (Zoom)

  Grupp C

  Grupp D
  Lena Enqvist

   
   

  13 jan

  15 jan
   

  08.00

  16.00
  *Hemtentamen (Canvas)

  Hemtentamen lämnas ut

  Hemtentamen lämnas senast in
  Lena Enqvist

   
   

  Fäll ihop

Om programmet

 • Programmets/kursens upplägg

  Kursen ges som distansutbildning med 50 % studiefart vilket motsvarar ca 20 timmars arbetsinsats/vecka.  Pga Covid-19 är den frivilliga sammankomst som planerades på Campus Umeå i samband med kursstart inställd. Kursstarten kommer istället att ske via videoverktyget Zoom. Kursen har alltså ingen träff i Umeå.

  Kursen kommer att ges via lärplattformen Canvas (login.canvas.umu.se). Canvas är en ny lärplattform för Umeå universitet. På Canvas kommer att hitta information om kursinnehåll, litteratur, inlämningsuppgifter, hemtentamen etc., samt kunna kommunicera och interagera med lärare och kursare.

  Kursen består av tre moment. Varje moment omfattar föreläsningar (online och/eller inspelade), litteraturstudier och obligatoriska arbetsuppgifter som du ska genomföra enskilt eller tillsammans med andra kursdeltagare. Varje moment avslutas med en individuell hemtentamen.

  Under kursen kommer deltagarna att delas in i basgrupper. I moment 1 och 2 kommer varje deltagare också att ha två utsedda kritiska vänner. De kritiska vännerna kommer att ge varandra återkoppling på några av arbetsuppgifterna.

  Du kommer alltså att läsa kursen till stor del på egen hand, men kommunicera med lärare och interagera/samarbeta med kursare via videoverktyget Zoom och lärplattformen Canvas.

  Fäll ihop
 • Kurslitteratur

  Kurslitteratur

  Moment 1 och 2

  Edling, C., Nordberg, G, Albin, M., Nordberg M. (red). (2019). Arbets- och miljömedicin – en lärobok om hälsa och miljö. 4:e uppl. Studentlitteratur, Lund

  Diverse rapporter och artiklar som tillhandahålls via lärplattformen Canvas

  Moment 3

  Ann-Sofie Magnusson (red.), Juridik för hälso- och sjukvård: grundläggande förståelse för regelverket, Liber (Senaste upplagan)

  Lars Viklund & Malin Wästfelt, Arbetsrätt i praktiken, Studentlitteratur (Senaste upplagan)

  Ruth Mannelqvist, Rättsfallskommentar: HFD 2018 ref. 51 (I och II). Normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden, Förvaltningsrättslig tidskrift nr 1 2019 (Tillhandahålls via lärplattformen Canvas)

  Ruth Mannelqvist, HFD 2019 ref. 48. Förvärvsarbete på arbetsmarknaden, Förvaltningsrättslig tidskrift nr 1 2020 (Tillhandahålls via lärplattformen Canvas)

   

  Fäll ihop
 • Kontaktuppgifter

  Helene Johansson

  Kursansvarig

  Ansvarig för Moment 1 ” Arbete, arbetsmiljö och hälsa”

  Ansvarig för moment 2 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”
  helene.johansson@umu.se

  090-786 70 69
  Lena Enqvist

  Ansvarig för moment 3 ”Juridik inom arbetsliv och hälsa”
  lena.enqvist@umu.se

  090-786 9979
  Ulrika Harju

  Studieadministratör
  ulrika.harju@umu.se

  090-786 51 79

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)