Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 28 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa

 • Antal högskolepoäng 60 hp
 • Studietid 2 år (deltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Hösttermin 2020

Vill du förbättra framtidens arbetsmiljö? Skaffa dig då den expertkunskap som vår magisterutbildning ger. Området arbetsliv och hälsa är tvärvetenskapligt och handlar om arbetslivets villkor och dess betydelse för den arbetandes hälsa och välbefinnande samt organisationens effektivitet.

Under utbildningen

Perspektiv och kunskap hämtas från natur-, samhälls-, beteende- och medicinsk vetenskap.

Behörighet till magisterprogrammet har den som avlagt kandidatexamen eller en yrkesexamen om minst 180 hp. För de olika inriktningarna: Beteendevetenskap, Ergonomi och Företagssköterska, finns särskilda krav. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter - så kallad reell kompetens - prövas.

I programmet ingår programgemensamma och inriktningsspecifika kurser. Programmet går på halvfart och genomförs som en distansutbildning med upp till två träffar/termin på Campus Umeå. Träffarna kan innehålla obligatoriska moment såsom aktivt deltagande i seminarier och tentamen.

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, gruppövningar, seminarier och föreläsningar.

Kommunikation mellan student och lärare samt studenter emellan sker via en läroplattform varvid studenten förväntas ha tillgång till dator, headset och internet.

Programöversikt

Termin 1: Arbetsliv och hälsa

Termin 2: Kommunikation och konsultativt arbetssätt i arbetsliv och hälsa
Inriktningsspecifika kurser:
Beteendevetenskap: Beteendeförändring och rehabilitering
Ergonomi: Belastningsergonomi - arbetsplatsanalys och riskbedömning
Företagssköterska: Fysikaliska aspekter på arbetsmedicin

Termin 3: Gemensam kurs: Vetenskaplig teori, metod och etik i arbetsliv och hälsa
Inriktningsspecifika kurser:
Beteendevetenskap: Konflikt, stress och mobbing ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv
Ergonomi: Arbetsterapi/Fysioterapi - Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet
Företagssköterska: Kemiska aspekter på arbetsmedicin

Termin 4: Inriktningsspecifika kurser:
Självständigt arbete i arbetsliv och hälsa, inriktning beteendevetenskap
Självständigt arbete i arbetsliv och hälsa, inriktning ergonomi
Självständigt arbete i arbetsliv och hälsa, inriktning företagssköterska

Efter utbildningen

Efter studier i arbetsliv och hälsa ska du som student ha:

 • kunskap om teorier som behandlar arbetsmiljöns påverkan på hälsan
 • färdigheter att använda ett vetenskapligt förhållningssätt för praktisk
 • problemlösning och hälsofrämjande arbete samt
 • färdigheter att arbeta i tvärvetenskapliga team och förmåga att bedöma arbetsrelaterade, etiska och juridiska dilemman

Anmälan och behörighet

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Beteendevetenskap

  Startar

  Hösttermin 2020

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  50%, Distans

  Behörighet

  För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa inriktning BETEENDEVETENSKAP krävs: - Kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi eller yrkesexamen om minst 180 hp, innehållande minst 15 hp examensarbete inom motsvarande områden såsom psykologexamen, socionomexamen eller studie- och yrkesvägledarexamen samt - Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

  Anmälningskod

  UMU-P3082

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Ergonomi

  Startar

  Hösttermin 2020

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  50%, Distans

  Behörighet

  För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa inriktning ERGONOMI krävs: - Kandidatexamen i fysioterapi/sjukgymnastik eller arbetsterapi alternativt fysioterapi/sjukgymnastexamen eller arbetsterapeutexamen om 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete, samt - Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

  Anmälningskod

  UMU-P3084

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Företagssköterska

  Startar

  Hösttermin 2020

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  50%, Distans

  Behörighet

  För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa inriktning FÖRETAGSSKÖTERSKA krävs: - Kandidatexamen i omvårdnad alternativt sjuksköterskeexamen om 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete, samt - Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

  Anmälningskod

  UMU-P3086

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Epidemiologi och Global Hälsa
Kontaktperson för programmet är:
Helene Johansson