Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i Samhällsplanering och hållbarhet

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2022

sidan är just nu under uppbyggnad

Under utbildningen

Förmåga att göra avvägningar

Samhällsplanering kräver förmåga att göra avvägningar mellan olika intressen. Utbildningen ger dig verktygen för att göra dessa avvägningar. Du lär dig ställa relevanta och vetenskapligt grundande frågor om förändringar och trender i landsbygder och städer, regioner och nationer.

Avancerade metoder

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i avancerade kvantitativa och kvalitativa metoder, såsom geografiska informationssystem (GIS) och intervjutekniker. De hjälper dig förstå och analysera samhällsfenomen.

Välj mellan magister- eller masterexamen

Programmet leder till en masterexamen i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen. Programmet ges på engelska.

Lärare och forskare inom samhällsplanering

Erika Sandow universitetslektor
Madeleine Eriksson, universitetslektor
Rikard Eriksson, professor
Örjan Pettersson , universitetslektor
Aina Tollefsen, universitetslektor
Guilherme Kenjy Chihaya Da Silva, forskare
Emelie Hane-Weijman, universitetslektor
Emma Lundholm, universitetslektor
Charlotta Hedberg, universitetslektor
Håkan Appelblad, universitetslektor

Programöversikt

Termin 1 (år1)

Kulturgeografi och planeringsteori, 15 hp 

Rumslig analys, 15 hp 

Termin 2

Lokal och regional utveckling 15hp

Magisteruppsats i kulturgeografi 15hp /Befolkning, migration & mobilitet  15hp

 

Termin 3 (år2)

Avancerad rumslig analys, 15 hp 

Hållbarhet och planering i en globaliserad värld, 15 hp   

Termin 4

Masteruppsats i kultureografi, 30hp

Efter utbildningen

Examen

Filosofie magisterexamen. Huvudområde: Kulturgeografi. Inriktning: Samhällsplanering och hållbarhet. 

Filosofie masterexamen. Huvudområde: Kulturgeografi. Inriktning: Samhällsplanering och hållbarhet. 
Benämning på inriktning är föreslagen men ännu inte beslutad.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i samhällsplanering och hållbarhet, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng (motsvarande) Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi, geografi, samhällsplanering, statistik, nationalekonomi, sociologi, etnologi, statsvetenskap, ekonomisk historia, geovetenskap, regionalvetenskap, utvecklingsstudier, miljövetenskap, samhällsbyggnadsteknik, arkitektur, landskapsarkitektur eller annan samhällsplaneringsrelevant utbildning samt Engelska 6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M2094

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 januari 2022.

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng (motsvarande) Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi, geografi, samhällsplanering, statistik, nationalekonomi, sociologi, etnologi, statsvetenskap, ekonomisk historia, geovetenskap, regionalvetenskap, utvecklingsstudier, miljövetenskap, samhällsbyggnadsteknik, arkitektur, landskapsarkitektur eller annan samhällsplaneringsrelevant utbildning samt Engelska 6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2094

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2022.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för geografi
Kontaktperson för programmet är:
Erika Sandow