"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i Samhällsplanering och hållbarhet

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Samhällsplanering handlar om att förbättra människors liv och att planera för långsiktigt hållbara samhällen. Dagens samhällsförändringar kräver mångsidig kompetens hos morgondagens samhällsplanerare. Vill du utveckla dina kunskaper för kvalificeratsamhällsplanerings- och utredningsarbete? I så fall är masterprogrammet i samhällsplanering och hållbarhet något för dig.

Under utbildningen

Masterprogrammet i samhällsplanering och hållbarhet tar upp aktuella hållbarhetsutmaningar som är kopplade till planeringsfrågor på alla nivåer i samhället; från det globala till det lokala. Omställningen till ett mer hållbart samhälle väcker ett starkt krav på att samhällsplanerare ska ha förmågor att balansera olika intressen. Utbildningen ger dig verktygen för att göra dessa överväganden. Du kommer att lära dig att ställa relevanta och vetenskapligt grundade frågor om förändringar och trender i landsbygdsområden och städer, regioner och nationer och hur de är relaterade till hållbarhetsdimensionerna.

Fokus på hållbarhet

Inom programmet kommer du att studera planeringsteorier, med fokus på utmaningar för en hållbar stadsutveckling, ekonomisk omvandling och relaterade planeringspraxis i olika geografiska sammanhang. Under utbildningen kommer du även att utveckla dina färdigheter i att tillämpa rumsliga kvantitativa och kvalitativa metoder, såsom geografiska informationssystem (GIS) och intervjutekniker relevanta för kvalificerat arbete med samhällsplanering och utveckling. Metoderna hjälper dig att förstå och analysera samhällsfenomen. Institutionen för geografi har en egen datasal där du kan arbeta med olika uppgifter, som till exempel GIS. Det avslutande examensarbetet ger möjligheter att specialisera eller bredda din kompetens och kan genomföras i samarbete med offentliga eller privata aktörer.

Utveckla ditt kritiska tänkande

En viktig del av programmet är att utveckla ditt kritiska tänkande. Samhällsplanering utmanas inte bara av samhällets omvandling, utan också av vår kunskap om och förståelse av världen. Vi arbetar med seminarier, föreläsningar, individuella och gruppvisa arbeten. All undervisning ges på engelska.

Välj mellan magister- eller masterexamen

Programmet leder till en masterexamen i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering och hållbarhet. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Lärare och forskare inom samhällsplanering

Erika Sandow universitetslektor
Madeleine Eriksson, universitetslektor
Rikard Eriksson, professor
Örjan Pettersson , universitetslektor
Aina Tollefsen, universitetslektor
Guilherme Kenjy Chihaya Da Silva, forskare
Emelie Hane-Weijman, universitetslektor
Emma Lundholm, universitetslektor
Charlotta Hedberg, universitetslektor

Programöversikt

Efter utbildningen

Karriärmöjligheter

Programmet kommer förbereda för yrkeskarriärer såväl som för studier på forskarnivå.

Arbetsmarknad

På arbetsmarknaden finns en stor efterfrågan på välutbildade samhällsplanerare, inte minst på grund av globala mål för hållbara samhällen som Agenda 2030. Efter examen kan du arbeta med kvalificerat planerings- och utredningsarbete inom både privat och offentlig sektor. Oavsett hur du ser på din karriär kommer utbildningen att ge dig goda möjligheter att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Samhällsplanering bedrivs i statlig, regional och kommunal verksamhet samt i organisationer och konsultbyråer på nationell och internationell nivå.

Vanliga jobbtitlar

Samhällsplanerare, stadsplanerare, konsult, miljöplanerare, utvecklingsstrateg, planeringschef, policyrådgivare, regional planerare, forskare och transportplanerare.

Forskarutbildning (doktorandstudier)

Programmet ger grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

 

Examen

Filosofie magisterexamen. Huvudområde: Kulturgeografi. Inriktning: Samhällsplanering och hållbarhet. 

Filosofie masterexamen. Huvudområde: Kulturgeografi. Inriktning: Samhällsplanering och hållbarhet.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i samhällsplanering och hållbarhet, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng (motsvarande) Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi, geografi, samhällsplanering, statistik, nationalekonomi, sociologi, etnologi, statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, internationella relationer, ekonomisk historia, geovetenskap, regionalvetenskap, utvecklingsstudier, miljövetenskap, samhällsbyggnadsteknik, arkitektur, landskapsarkitektur eller annan samhällsplaneringsrelevant utbildning samt Engelska 6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2094

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng (motsvarande) Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi, geografi, samhällsplanering, statistik, nationalekonomi, sociologi, etnologi, statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, internationella relationer, ekonomisk historia, geovetenskap, regionalvetenskap, utvecklingsstudier, miljövetenskap, samhällsbyggnadsteknik, arkitektur, landskapsarkitektur eller annan samhällsplaneringsrelevant utbildning samt Engelska 6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M2094

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 januari 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för geografi
Kontaktperson för programmet är:
Erika Sandow