"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna arbetar som miljökonsult

Anna Sundelin flyttade från Jakobstad, Finland, till Umeå för att läsa Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap. Efter examen i båda inriktningarna gick hon vidare och läste masterprogrammet i ekologi och examinerades vårterminen 2015. Nu arbetar hon vid miljökonsultföretaget Pelagia Nature & Environment AB i Umeå.

Hur var det att flytta till ett nytt land?
– Vi ligger på samma breddgrad så jag tycker att det var ganska enkelt att anpassa sig. Det är ingen större skillnad på människorna i Umeå i jämförelse med hemma. Umeå är en mycket större stad än där jag kommer ifrån, så för mig var det som att komma till en storstad.

Språket har inte varit något problem, berättar Anna.
– Jag är finlandssvensk och har svenskan som modersmål – hemma pratar vi en typ av dialekt som är lite annorlunda. Den liknar dialekten i Norrbotten, blandat med finska ord, så jag fick anpassa språket en aning för att göra mig förstådd.

Varför valde du kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap?
– Efter gymnasiet arbetade jag i två år på ett miljö- och livsmedelslaboratorium i Jakobstad. Det var egentligen där jag blev intresserad av att läsa något inom biologi. Vi arbetade mycket med mikrobiologi och då började jag tänka på vilka processer som låg till grund för de resultat vi fick i analyserna. När jag sedan läste om programmet här i Umeå och den förändringen de gjort med mer praktiska projekt blandat med lärarledda timmar – kände jag att det var en perfekt mix – och det gjorde att jag drogs till Umeå.

Vad var det bästa med utbildningen?
– Möjligheten att läsa båda inriktningarna eller bara ena tycker jag var riktigt bra. Vi hade stor valfrihet att själva bygga upp programmet. Jag var mer intresserad av akvatiska kurser, som är inriktade mot vatten, och kunde lägga in fler sådana kurser i min utbildning.

"Mycket ute i naturen"

Lärarna på utbildningen är oerhört kompetenta och har ett bra driv med inspirerande lektioner och i majoriteten av kurserna utförs fältstudier i olika miljöer, berättar Anna.

– Vi var väldigt mycket ute i naturen på fältarbete och utövade till exempel elfiske, fågelskådning och olika provtagningsmetoder. Vi fick verkligen tillämpa det vi hade lärt oss teoretiskt under exkursionerna – jag har säkert åkt på 20 stycken under mina sex år på universitetet.

Efter examen har Anna bland annat jobbat som projektanställd vid Kemiska institutionen på Umeå universitet under två år. Hennes arbete handlade om att undersöka hur utsläpp av läkemedelsrester från reningsverk påverkar akvatiska organismer, bland annat fiskar och insekter, genom fysiologiska experiment och kemiska analyser.
Sedan våren 2018 arbetar hon som miljökonsult vid Pelagia i Umeå. I sitt arbete som miljökonsult jobbar Anna med fältarbete, databearbetning och sammanställning av rapporter. I fältarbetet ingår bland annat inventering av fåglar, undersökning av fiskfaunan i sjöar och vattendrag genom sjöprovfiske eller elfiske, samt provtagning av vatten, växtplankton, kiselalger, bottenfauna och sediment.

Har utbildningen gett dig verktyg för dina nuvarande arbetsuppgifter?
– Ja, både praktisk och teoretisk kunskap som jag tillämpar i många av mina nuvarande arbetsuppgifter. Speciellt stor nytta har jag haft av de praktiska standardiserade provtagningsmetoderna som man fick öva på under utbildningen, som används av alla ackrediterade konsultföretag i miljöundersökningar.

Har du något tips till den som funderar på utbildningarna?
– Att så tidigt som möjligt tänka på vad du vill göra i arbetslivet och välja inriktning/kurser därefter.

Tre snabba

Vad gör du en ledig dag?
– Ringmärker fåglar, tränar eller stickar.

Vad är den bästa träningsformen?
– Jag gillar att variera olika träningspass på Iksu. Och vintertid är det längdskidåkning.

Om du får beskriva Umeå med ett ord, vad blir det då?
– Mångsidigt!

Text: Niyazi Yegen & Anna-Lena Lindskog

 

Namn
Anna Sundelin
Varifrån kommer du?
Jakobstad, Finland
Var bor du?
Umeå

Rekommenderad läsning

Publicerad: 2016-05-25