"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Várdduos skriftserie

Bild: Rawpixel

På denna sida hittar du information om de böcker som publicerats i Várdduos skriftserie: Skrifter från Várdduo – Centrum för samisk forskning.

Försäljning av skriftserien
All försäljning av utgåvor i skriftserien sker via eddy.se
Här kan du köpa böcker ur serien Skrifter från Várdduo - Centrum för samisk forskning.

Utgivna titlar i serien Skrifter från Várdduo - Centrum för samisk forskning

32. Sápmi på film och TV.
Red. Ragnhild Nilsson, Mats Rohdin och Ulf Mörkenstam. Umeå 2024

31. Gabna sameby i förändringens tid 1890–1940.
Lars Petter Niia, (Red. Gudrun Norstedt) Umeå 2023

30. Utbildning för samer: Ambitioner och praktiker i nomad- och sameskolan från 1950-tal till 2010-tal.
Charlotta Svonni. Umeå 2023

29. Fokus på hälsa och hälsoforskning i Sápmi. Resultat från elva samiska fokusgrupper. 
Christina Storm Mienna, Lotta Omma, Per Axelsson.

28. Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi. En antologi
Red. Åsa Össbo och Patrik Lantto. Umeå 2021.

27. Skogssamisk vilja. Jubileumsantologi om skriften ”Dat läh mijen situd”, Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid.
Red. Åsa Össbo, Bertil Marklund, Lena Maria Nilsson, Krister Stoor. Umeå 2020.

26. Den gränslösa renen, det gränsdragna Sápmi. Om statliga regleringar av gränsöverskridande renskötsel och konsekvenser för Sárevuopmi/Saarivuoma sameby.
Annette Löf. Umeå 2020. 

25. Banbrytande ledare och forskare. Vänbok till Lars Thomasson.
Red. Patrik Lantto, Eivind Torp, Ellacarin Blind, Anna-Lill Drugge, Krister Stoor, Michael Lindblad. Umeå 2018

24. Ett historiskt möte: Protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918.
Red. Patrik Lantto. Umeå 2018.

23. Det milsvida skogsfolket. Skogssamernas samhälle i omvandling 1650–1800.
Bertil Marklund. Umeå 2015.

22. Under the Same Sun. Parallel Issues and Mutual Challenges for San and Sami Peoples and Research.
Red. Peter Sköld, Moa Sandström & Maitseo Bolaane. Umeå 2015.

21. Histories of reindeer husbandry resilience. Land use and social networks of reindeer husbandry in Swedish Sápmi 1740–1920.
Isabelle Brännlund. Umeå 2015. 

20. Historien och Härjedalsdomen. En kritisk analys.
Lars Rumar. Umeå 2014.

19. Nya vatten, dunkla speglingar. Industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910–1968.
Åsa Össbo. Umeå 2014.

18. Vid foten av fjället. Forskning om samernas historia och samhälle.
Red. Peter Sköld. Umeå 2012.

17. Långa perspektiv. Samisk forskning och traditionell kunskap.
Red. Peter Sköld & Krister Stoor. Umeå 2012.

16. Rivers to Cross. Sami Land Use and the Human Dimension.
Red. Peter Sköld & Krister Stoor. Umeå 2012.

15. Att representera & representeras. Samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966–2006.
Anna-Lill Ledman. Umeå 2012.

14. Lappväsendet: Tillämpningen av svensk samepolitik 1885–1971.
Patrik Lantto. Umeå 2012.

13. Jakten på den försvunna dansen.
Birgitta Stålnert. Umeå 2011.

12. Äktenskap i Sápmi. Giftemålsmönster och etnisk komplexitet i kolonisationens tidevarv, 1722–1895.
Gabriella Nordin. Umeå 2009.

11. Människor i Norr: Samisk forskning på nya vägar.
Red. Peter Sköld. Umeå 2008.

10. Renskötseln är mitt liv – analys av den samiska renskötselns ekonomiska anpassning.
Åsa Nordin. Umeå 2007.

9. Samisk kulturpolitik i ett nordiskt perspektiv.
Karin Mannela Gaup. Umeå 2007.

8. Samisk kyrkohistorisk bibliografi.
Leif Lindin & Håkan Rydving. Umeå 2007.

7. Från Lars Thomassons penna. Bibliografiska anteckningar 1956–2006.
Red. Per Frånberg, Peter Sköld & Per Axelsson. Umeå 2007.

6. Forskning, utredning och medling. Frågan om medling i marktvister mellan renskötare och markägare i Sverige.
Kristina Sehlin MacNeil. Umeå 2006.

5. En lappdrängs omvändelse.
Daniel Lindmark. Umeå 2006.

4. Igår, idag, imorgon. Samerna, politiken och vetenskapen.
Red. Peter Sköld & Per Axelsson. Umeå 2005.

3. Ett folk, ett land. Sápmi i historia och nutid.
Red. Per Axelsson & Peter Sköld. Umeå 2005.

2. Samiska studenters inställning till högre utbildning vid Umeå universitet.
Åsa Nordin. Umeå 2004.

1. Befolkning och bosättning i norr. Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken.
Red. Patrik Lantto & Peter Sköld. Umeå 2004.

----------------------------------------------

Samiska studier /Sámi Dutkan

Samiska studier /Sámi Dutkan är en skriftserie som ges ut i ett samarbete mellan Várdduo - Centrum för samisk forskning och Samiska studier.

Försäljning av skriftserien
All försäljning av utgåvor i skriftserien sker via eddy.se
Här kan du köpa böcker ur serien Samiska studier / Sámi Dutkan

Senast uppdaterad: 2024-03-07