Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Forskning

Várdduo betyder "ett fjäll med milsvid utsikt" på umesamiska. Det symboliserar hur vi arbetar på Várdduo, och vår syn på forskning med samisk tematik. Genom att se över gränserna och arbeta både tvärvetenskapligt och internationellt, utvecklar, fördjupar och breddar vi samisk forskning.

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Mer om våra aktuella forskningsprojekt

Publikationer
Publikationer

Senaste forskningsresultaten från Várdduo

Várdduos forskningsledare
Várdduos forskningsledare

Läs mer om Várdduos forskningsledare

Várdduo är en enhet vid Umeå universitet som har till uppgift att samordna forskning som relaterar till samisk kultur, samhälle, språk och historia, samt att initiera ny forskning inom fältet. Várdduo är en mötesplats för forskare och doktorander från olika discipliner, vars forskning har samiska eller urfolksrelaterade beröringspunkter. Som sådan tillhandahåller Várdduo en positiv forskningsmiljö och plattform för kreativa tankeutbyten som berikar forskningen på olika sätt.