Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 9 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Várdduos studentstipendium

Är du student och har skrivit ett examensarbete med samisk relevans? Då är du välkommen att söka Várdduos studentstipendium.

Stipendiet utdelas årligen till ett självständigt arbete för examen på avancerad nivå (C - master) vid svenskt lärosäte, som genom att bearbeta forskningsfrågor med samisk tematik uppfyller målen för respektive examen på ett förtjänstfullt sätt. Arbetet ska omfatta som lägst 15 högskolepoäng och vara skrivet på något av de samiska språken, svenska, norska, danska eller engelska. 

De arbeten som kan komma i fråga för stipendium 2020 ska ha godkänts med betygsdatum under perioden 1 januari 2018 – 31 januari 2020. Det är möjligt att söka stipendium för ett samförfattat arbete. Om ett samförfattat arbete tilldelas stipendium så delas stipendiesumman mellan författarna.

Stipendierna (två till antalet) utdelas med stöd från Sametingets Kulturnämnd och omfattar 10.000 SEK vardera. Stipendierna delas ut i samband med Ubmejen biejvieh/Samiska veckan i Umeå, i samarbete med Såhkie - Umeå sameförening.

 

Ansökan
Ansökan ska vara märkt med dnr 2020 - FS 2.6.2-306-20 och innehålla:

  • det arbete för vilket stipendiet söks (alternativt länkadress till publikationsdatabas där arbetet kan laddas ner);
  • ett följebrev som innehåller uppgifter om arbetets bakgrund, teori, metod och etiska överväganden, ämnets betydelse samt motivering till varför författaren/författarna borde tilldelas ett stipendium.

Ansökan skickas till krister.stoor@umu.se och ska ha inkommit senast 2020-02-17.

Ansökan bedöms av Várdduos ledning, som utser mottagare av stipendierna.

 

Ansökningsperioden är nu avslutad. Håll utkik för prisutdelning (under Ubmejen Biejvieh/Samiska veckan i Umeå) och nästa års utlysning!

Det vetenskapliga priset finansieras genom stöd från Sametingets kulturråd och utdelas i samarbete med Såhkie – Umeå sameförening

Frågor som rör studentstipendiet besvaras av

Krister Stoor
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 75
Lena Maria Nilsson
Projektkoordinator, övrig/annan befattning, samordnare, forskning
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 59