Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Várdduos studentstipendium

Är du student och har skrivit ett examensarbete med samisk relevans? Då är du välkommen att söka Várdduos studentstipendium.

Tidigare stipendiater

Se tidigare mottagare av Várdduos studentstipendium

Stipendiet utdelas årligen till ett självständigt arbete, vid svenskt lärosäte, som bearbetar forskningsfrågor med samisk tematik på ett förtjänstfullt sätt. Arbetet ska omfatta som lägst 15 högskolepoäng och vara skrivet på något av de samiska språken, svenska, norska, danska eller engelska.

De arbeten som kan komma i fråga för stipendium 2022 ska ha godkänts med betygsdatum under perioden 1 januari 2020 – 10 juni 2022. Det är möjligt att söka stipendium för ett samförfattat arbete. Om ett samförfattat arbete tilldelas stipendium så delas stipendiesumman mellan författarna.

Stipendierna (två till antalet) omfattar 10.000 SEK vardera och delas ut i samarbete med Såhkie - Umeå sameförening. 

Ansökan
Ansökan skickas till Várdduos föreståndare Christina Storm Mienna och den ska vara märkt med Vaa 2.1.7–20–22. Sista datum för att inkomma med en ansökan är 17 juni 2022.  

En ansöka ska innehålla;

  • det arbete för vilket stipendiet söks (alternativt länkadress till publikationsdatabas där arbetet kan laddas ner)
  • ett följebrev som innehåller beskrivning av ämnets betydelse samt motivering till varför författaren/författarna borde tilldelas ett stipendium.

Ansökan bedöms av Várdduos ledning, som utser mottagare av stipendierna.

Ansökan är nu stängd, vi återkommer med datum för 2023.

Frågor kring studentstipendiet besvaras av

Föreståndare

Christina Storm Mienna
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare, universitetslektor
E-post
E-post