Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Várdduos studentstipendium

Är du student och har skrivit ett examensarbete med samisk relevans? Då är du välkommen att söka Várdduos studentstipendium.

Tidigare stipendiater

Se tidigare mottagare av Várdduos studentstipendium

Stipendiet utdelas årligen till ett självständigt arbete för examen på avancerad nivå (C - master) vid svenskt lärosäte, som genom att bearbeta forskningsfrågor med samisk tematik uppfyller målen för respektive examen på ett förtjänstfullt sätt. Arbetet ska omfatta som lägst 15 högskolepoäng och vara skrivet på något av de samiska språken, svenska, norska, danska eller engelska. 

De arbeten som kan komma i fråga för stipendium 2020 ska ha godkänts med betygsdatum under perioden 1 januari 2018 – 31 januari 2020. Det är möjligt att söka stipendium för ett samförfattat arbete. Om ett samförfattat arbete tilldelas stipendium så delas stipendiesumman mellan författarna.

Stipendierna (två till antalet) utdelas med stöd från Sametingets Kulturnämnd och omfattar 10.000 SEK vardera. Stipendierna delas ut i samarbete med Såhkie - Umeå sameförening.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • det arbete för vilket stipendiet söks (alternativt länkadress till publikationsdatabas där arbetet kan laddas ner);
  • ett följebrev som innehåller uppgifter om arbetets bakgrund, teori, metod och etiska överväganden, ämnets betydelse samt motivering till varför författaren/författarna borde tilldelas ett stipendium.

Ansökan bedöms av Várdduos ledning, som utser mottagare av stipendierna.

Ansökningsperioden är avslutad. Håll utkik för prisutdelning och nästa års utlysning!

Frågor kring studentstipendiet besvaras av

Föreståndare

Christina Storm Mienna
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare, universitetslektor
E-post
E-post