"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Várdduos studentstipendium

Är du student och har skrivit en studentuppsats eller ett examensarbete med samisk relevans? Då är du välkommen att ansöka om Várdduos studentstipendium.

Tidigare stipendiater

Se tidigare mottagare av Várdduos studentstipendium

Várdduo delar årligen ut två studentstipendier till studentuppsatser/examensarbeten som bearbetar forskningsfrågor med samisk tematik på ett förtjänstfullt sätt. Som student söker du stipendierna genom att skicka in en ansökan enligt anvisningarna nedan.

För att studentuppsatsen eller examensarbetet ska vara aktuellt för en ansökan krävs att det omfattar som lägst 15 högskolepoäng, är skrivet vid ett svenskt lärosäte och på något av de samiska språken, svenska, norska eller engelska.

De arbeten som kan komma ifråga för stipendium 2024 ska ha godkänts med betygsdatum under perioden 1 juni 2022 – 30 augusti 2024. Det är möjligt att söka stipendium för ett samförfattat arbete. Om ett samförfattat arbete tilldelas stipendium så delas stipendiesumman mellan författarna.

Stipendierna (två till antalet) omfattar 10.000 SEK vardera, de delas ut i samarbete med Såhkie - Umeå sameförening och med stöd av Sametinget.  

 

Ansökan

Ansök om studentstipendiet genom att skicka uppsats och följebrev med motivering till info.vardduo@umu.se
Märk ansökan med Vaa 2.1.7-12-24 
Sista dag för att skicka in ansökan är 31 augusti 2024.

En ansöka ska innehålla;

  • det arbete för vilket stipendiet söks 
  • ett följebrev som innehåller beskrivning av ämnets betydelse samt motivering till varför författaren/författarna borde tilldelas ett stipendium.

Ansökningarna bedöms av Várdduos ledning tillsammans med annan vetenskaplig granskare, vilka även utser mottagare av stipendierna.  

Frågor kring studentstipendiet besvaras av

Föreståndare

Christina Storm Mienna
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare, universitetslektor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2024-04-22