"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Várdduos vetenskapliga pris

För att öka intresset för samisk forskning och främja kunskapsspridningen delar vi årligen ut Várdduos vetenskapliga pris. Priset går till en person som har gjort betydande insatser för eller inom forskning med samisk tematik, eller som har författat ett enskilt betydelsefullt vetenskapligt verk inom området.

Tidigare pristagare

Se tidigare mottagare av Várdduos vetenskapliga pris!

Prissumman är på 25 000 kronor och överlämnas vid Umeå universitets årshögtid i oktober. Pristagaren anmodas att hålla en föreläsning i anslutning till prisutdelningen.

Det vetenskapliga priset utdelas i samarbete med Såhkie – Umeå sameförening och med stöd av Sametinget. Prissumman är avsedd att användas för resor eller inköp i samband med forskning.


Nominering

Nomineringen är öppen för alla inom och utom akademin. Medlemmar i Várdduos rådgivande organ kan inte lämna nomineringar.

Nomineringen för 2024 års pris är nu stängd. 

 


En nominering ska innehålla;

  • namn och kontaktuppgifter för den nominerade
    en motivering (högst två sidor)
     

Pristagaren utses av Várdduos ledning tillsammans med annan vetenskaplig granskare.

Frågor kring vetenskapliga priset besvaras av

Föreståndare

Christina Storm Mienna
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare, universitetslektor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2024-05-22