Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Várdduos vetenskapliga pris

För att öka intresset för samisk forskning och främja kunskapsspridningen delar vi årligen ut Várdduos vetenskapliga pris. Priset går till en person som har gjort betydande insatser för eller inom forskning med samisk tematik, eller som har författat ett enskilt betydelsefullt vetenskapligt verk inom området.

Tidigare pristagare

Se tidigare mottagare av Várdduos vetenskapliga pris!

Prissumman är på 25 000 kronor och överlämnas vid Umeå universitets vårhögtid. Pristagaren anmodas att hålla en föreläsning i anslutning till prisutdelningen.

Det vetenskapliga priset finansieras genom stöd från Sametingets kulturråd och utdelas i samarbete med Såhkie – Umeå sameförening. Prissumman är avsedd att användas för resor eller inköp i samband med forskning.


Nominering

Nomineringen är öppen för alla inom och utom akademin. Medlemmar i Várdduos rådgivande organ kan inte lämna nomineringar.

Nominering skickas till Várdduos föreståndare Christina Storm Mienna och märks med Vaa 2.1.7–21–22.

En nominering ska innehålla;

  • namn och kontaktuppgifter för den nominerade
  • en motivering (högst två sidor)

Pristagaren utses av Várdduos ledning tillsammans med annan vetenskaplig granskare.

Nomineringen är nu stängd, vi återkommer med datum för 2023.

Frågor kring vetenskapliga priset besvaras av

Föreståndare

Christina Storm Mienna
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare, universitetslektor
E-post
E-post