"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Josefsson

Wallenberg Molecular Medicine Fellow: Cancer

Förbättrad molekylär karaktärisering av prostatacancer med målet att optimera diagnostik och behandling

Prostatacancer (PC) är mannens vanligaste cancer i Sverige och även i stora delen av världen är prostatacancer en av de vanligaste cancerformerna. Genom ökad medvetenhet, testning och nya behandlingar har dödligheten minskat senaste decenniet, men trots detta dör ca 2400 män årligen i Sverige.

För att förbättra kvalitet och säkerhet inom PC vården kommer vi det närmaste decenniet behöva implementera individanpassad behandling för både screening, aktiv monitorering och behandling vid spridd sjukdom. Senaste årens karaktärisering av lokaliserad och metastaserad prostatacancer (bland annat från Umeå) har visat att molekylära subtyper av prostatacancer kan identifieras. 

Det övergripande målet med min forskning är hur vi ska finna biomarkörer för individanpassad behandling och detta genom både karaktärisering av vävnad och blod.

Cirkulerande tumörceller (CTC) är en lovande prognostisk markör vid prostatacancer och vi har tidigare visat att en mRNA-panel har stor överenstämmelse mellan benmetastasen och isolerade CTC från ett blodprov. Vi har även visat på att specifika resistenta mekanismer kan identifieras i CTC-celler vilket kan ge prognostisk information.

Vi har kommit igång med att utforska cellheterogenitet hos cirkulerande tumörceller (CTC) baserat på olika egenskaper och genom att kombinera en metod för att isolera CTC från hela blodvolymen (leukafores) i kombination med cell sortering utan ”märkning” av cellyte-epitoper (sk akustofores) så kommer vi kunna få tillräckligt med CTC för vidare karaktärisering mycket tidigare i sjukdomsförloppet.

Genom att vi på detta sätt ökar antal CTC som vi kan isolera kommer metoderna även ge oss möjlighet att vidare undersöka metaseringspotientialen vid prostatacancer genom funktionella tester, odlingar av CTC, samt RNA och DNA-sekvensering på singelcellnivå. Genom dessa metoder kommer vi söka efter nya behandlingsmetoder för PC för att kunna ge rätt behandling i rätt tid till rätt patient.

Andreas Josefsson prostate cancer group

Biomarkörer för individanpassad behandling och förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.

Senast uppdaterad: 2022-12-08