"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gauti Jóhannesson

Wallenberg Molecular Medicine Fellows: Neurovetenskap

Glaukom

Glaukom är en kronisk, progressiv sjukdom som resulterar i typiska skador på synnerven med korresponderande synfältsskador. Glaukom är en folksjukdom som drabbar ca 2 procent av befolkningen över 40 års ålder. Sjukdomen orsakar stort handikapp och oro världen över eftersom glaukom är den vanligaste orsaken till irreversibel blindhet. Ingen botande behandling finns för glaukom utan all behandling riktar sig mot att sänka ögontrycket för att minska sjukdomens försämring.
 
Vår grupp fokuserar på att förstå den underliggande patofysiologin hos glaukom genom att använda avancerad avbildningsteknologi. Vi använder avancerad magnetkamerateknik (MR) med eller utan samtidig positronemissionstomografi (PET) för att undersöka vilken roll blodflöde och metaboliska förändringar spelar i glaukomsjukdomen.

Vi hoppas att denna forskning ska hjälpa oss identifiera nya glaukommarkörer och öka förståelsen för patofysiologin och att detta ska i framtiden leda till utvecklingen av nya behandlingsalternativ.

Gauti Jóhannesson

Senast uppdaterad: 2022-12-08