"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hanna Nyström

WCMM-associerad forskare: Cancer

Kolorektala levermetasaser

Kolorektala cancer är globalt sett världens tredje vanligaste cancertyp och i Sverige får över 6000 personer diagnosen årligen. 30–35% av patienterna med kolorektal cancer kommer att diagnosticeras med levermetastaser (KLM) och för dessa patienter är enda förhoppningen till att nå varaktig bot att deras levermetastaser kan opereras bort.

KLM kan växa med 3 olika växtsätt (Growth Patterns = GP) i levern och detta mönster har en stark koppling till hur det går för patienten efter leverkirurgi och är också en möjlig prediktiv markör för hur patienterna svarar på onkologisk behandling.

Ett av våra mål är att hitta ett sätt att klassificera GP innan operation med hjälp av imaging och biomarkörer. Ett andra mål är att undersöka hur transkriptomet skiljer sig emellan de olika metastasmönstren och om det kan nyttjas för att hitta nya skräddarsydda behandlingar, både avseende medicinska såväl som kirurgiska behandlingar.

Slutligen vill vi ta reda på om dessa skillnader syns redan i den primära kolorektala tumören.

Hanna Nyström lab

Vi forskar om växtmönster, biomarkörer i blodet samt tumörmikromiljön vid spridd kolorektal cancer.

Senast uppdaterad: 2022-12-08