Forskningsseminarier

UMA Research Seminars on Architecture är en seminarieserie som samlar forskare från Sverige och utomlands med syfte att dela teorier, metoder och rön relaterade till arkitekturforskning. Seminarierna tillhandahåller ett forum för kritiskt utbyte, diskussion, peer-review och delning av pågående och framväxande forskning vid UMA.

Seminarierna hålls på utvalda onsdagar i hybridformat; online och i ett seminarierum på Umeå Arkitekthögskola. De består av en kort presentation baserad på pågående arbeten eller en forskningspublikation, följt av en gemensam diskussion.

Seminarierna hålls på engelska. För mer information om dess innehåll, gå till den engelskspråkiga sidan.

För ytterligare information om seminarieserien UMA Research Seminars on Architecture kontakta Daniel Movilla Vega.

Senast uppdaterad: 2023-09-05