UmArts vid Arkitekthögskolan

UmArts är Umeå universitets forskningscentrum för arkitektur, design och konst och finns vid Arkitekturhögskolan (UMA). I samarbete med Bildmuseet erbjuder centrumet en spännande, tvärvetenskaplig miljö för forskning inom bildkonst, arkitektur, design och utbildning i estetiska ämnen. UmArts målsättning är att stötta tvärvetenskaplig forskning mellan konstnärliga och andra områden för att utveckla kritisk kunskap inom den konstnärliga forskningen som också engagerar och i hög grad är tillgänglig för allmänheten.

UmArts stöttar forskning inom arkitektur på flera olika sätt. Nya forskningsperspektiv uppmuntras genom postdoktorala tjänster för tvärvetenskaplig forskning om arkitektur, konst och artificiell intelligens vid Arkitekthögskolan. Inom institutionen kan forskningsaktiva medarbetare genom så kallade ”Small Visionary Project”-anslag få startfinansiering för små men ambitiösa forskningsprojekt som kan tjäna som utgångspunkter för nya forskningsarbeten. UmArts startar och driver även forskningsprojekt i samarbete med andra, som Visioner i Norr/Moving North-projektet och UmArts WASP-HS Art & AI-projekt med Sarah Cook som är gästcurator och gästprofessor vid Arkitekthögskolan. Dessa projekt genomförs i samarbete med Bildmuseet och Designhögskolan vid Umeå universitet (UiD). Genom dessa tvärvetenskapliga projekt uppmuntras forskningsutbyte och samarbete mellan UmArts fem organisationer: Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet och institutionen för estetiska ämnen. 

Du kan läsa mer om forskningscentrumet på UmArts webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-08-21