Postdoktoral forskning

Den postdoktorala forskningen vid Arkitekthögskolan vidgar synen på arkitektur och den (o-)byggda miljön såväl inom vårt vetenskapsfält som genom tvärvetenskapliga former. Den tvärvetenskapliga forskningen kan ingå i forskningsprojekt eller öppna utlysningar inom ramen för institutionella samarbeten, eller andra utomstående finansieringskanaler, som öppnar upp nya forskningsområden på Arkitekthögskolan.

UmArts postdoktorala forskning vid Arkitekthögskolan
Umeå arkitekthögskola samarbetar med UmArts forskningscentrum för att stödja tvärvetenskaplig postdoktoral forskning inom arkitektur. Den postdoktorala forskningen utgör en central del i UmArts forskning, där man skapar nya arbetssätt inom konst, arkitektur och design som ger upphov till ett kritiskt och kreativt samtal i det offentliga rummet. 
 
Läs mer om UmArts postdoktorer på engelska på UmArts webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-08-21