UmArts små visionära projekt inom arkitektur

Genom UmArts små, visionära forskningsprojekt (Small Visionary Projects) kan medarbetare få startfinansiering för att pröva nya tvärvetenskapliga forskningsidéer med höga ambitioner. Dessa idéer utvecklas inom UmArts och bidrar till UmArts forskningsgemenskap.

UmArts program med små, visionära projekt och tvärvetenskapliga arbetsgrupper stärker förutsättningarna för konstnärlig forskning som syftar till att undersöka angelägna samhälls- och miljöproblem. Arbetsgrupperna sammanför forskare från konst, humaniora och andra vetenskapliga fält för att undersöka gemensamma ämnen. I nuvarande arbetsgrupper om skogens geopolitik och relationerna mellan värd och gäst i relation till den migration och omflyttning som just nu sker i norra Sverige utgör Arkitekthögskolans medarbetare gruppernas kärna. År 2022 fick UmArts tvärsektoriella Moving North-team bidrag från Visioner i Norr/ArkDes/New European Bauhaus för att utforska former för samspel mellan migranter, flyktingar och mottagande samhällen i Skellefteå.   
  
Arkitekthögskolan har hittills fått sex bidrag för små, visionära projekt som bidrar till UmArts forskningsgemenskap. Förutom kollegialt stöd och mentorprogram för nya forskare får projekten bidrag för att arbeta fram nya forskningsprojekt och forskningsförslag för framtiden. Projekten granskas av en internationell panel som värderar idén, liksom hur samarbetet ser ut, hur projektet bidrar till UmArts forskningsgemenskap, om allmänheten engageras och om det finns framtida potential för utveckling och finansiering.   
 
Läs gärna mer om små, visionära projekt på engelska på UmArts webbsida.

Senast uppdaterad: 2023-08-21