Forskargrupper

Forskargrupperna på Arkitekthögskolan är knutna till fyra tematiska områden: Arkitektonisk design, Arkitekturteori-, historia & kritiska studier, Landskap och urbanitet, samt, Byggnadskonstruktion, materialitet + Computational Design. Nedan hittar du kortare presentationer och länkar till forskargruppernas egna sidor.

Arkitektur och trä

Forskningsgruppen för arkitektur och trä stödjer och främjar mångsidig arkitekturforskning om människors engagemang kring skogar, träd samt trä i design och produktion av träarkitektur och träbyggnadsprodukter.

Läs mer här


Att göra arkitektur politiskt

 Forskargruppen undersöker hur arkitektur – inom sin egen kompetenszon – kan bidra till emancipation i vår tidsålder av kosmopolitisering. Det handlar om en rumslig och estetisk politik som har allt att göra med hur arkitektur kan ta sig bortom enkla motgångar, bidra till liv med varaktigt optimalt välbefinnande, solidaritet och glädje genom en radikal öppenhet av samlevnad, samexistens, intersektionalitet, multivokalitet och inkluderande som kärnattribut i vår framtida kontext.

Läs mer här


Designing Cycles at 64° - Interior Landscapes and the Water-Energy-Food Nexus

Designing Cycles at 64° - Interior Landscapes and the Water-Energy-Food Nexus arbetar för att förvandla byggnader och deras invånare från att vara konsumenter till att bli producenter. Syftet är att vända vårt ekologiska fotavtryck till ett positivt med utgångspunkt i de specifika förhållanden som råder i den subarktiska klimatzonen med dess mycket korta växtsäsong och extrema vintrar som ytterligare påverkas av klimatförändringarnas effekter och osäkerheter.

Läs mer här


Omsorgens infrastrukturer: arkitektur, levbara liv och rättvisa miljöer

Gruppen samlar forskare och lärare med intresse för sociala, kulturella, politiska och erfarenhetsmässiga dimensioner av arkitektur och urbanism relaterade till omsorg. Begreppet förstås som etik – som omsorg om platser, människor, andra arter och ting, och som rum – särskilt institutionella rum för vård och välfärd. Med utgångspunkt i omsorgens infrastrukturer intresserar vi oss för rumsliga översättningar av visioner, normer och policyer, arkitektonisk agens, och subjektiva erfarenheter.

Läs mer här


Skapandet av den samtida staden

Forskargruppen syftar till att undersöka stadens nuvarande omvandling och observera de många förändringar som är relaterade till vår tids samhällsutmaningar. Gruppen fokuserar på att definiera metoder för att förstå och ingripa i det befintliga sammanhanget, på att återanvända och återaktivera övergivna områden och byggnader. Gruppens specifika kompetens rör sig över flera discipliner: arkitektur och stadsdesign, kulturarv, planering och utvärdering, kultur och konst.

Läs mer här


Digitala material

Gruppen strävar efter att minska byggnaders koldioxidavtryck med materialinnovation genom beräkningsarbetsflöden som tillåter samspelet mellan form, struktur och prestanda. Arbetet kretsar kring tre parallella trådar för materialcentrerad arkitektonisk design: Den första undersöker konstruerade smarta material för arkitektoniska applikationer, den andra utvecklar nya sätt att använda traditionella byggmaterial och den tredje utforskar användningen av avfall som en resurs för byggsystem.

Läs mer här


Svenska hemmetstudier

Forskargruppen Svenska hemmetstudier har sin utgångspunkt i Umeå och undersöker bostadsarkitekturen och hemsfären som två sidor sidor av samma komplexa fenomen, det svenska hemmet.

Läs mer här

Senast uppdaterad: 2024-03-21