"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Upphovsrätt och open access

Open access betyder att du som upphovsperson ger andra rätten att läsa, ladda ner, kopiera och sprida ditt verk. Verket är fortfarande skyddat av upphovsrätten men det görs tillgängligt via en öppen licens. Creative commons (CC) är den vanligaste modellen för att licensera öppen tillgång till vetenskaplig kommunikation.

Du som är upphovsperson till ett verk får automatiskt upphovsrätt till verket när det skapas. Den svenska upphovsrättslagen ger ett starkt skydd till ett arbetes upphovsperson även om verket publiceras open access.

Det är viktigt att du alltid läser ett publiceringsavtal noga innan du skriver på, så att du vet vilka rättigheter som påverkas och eventuellt skrivs över till den andra parten. Universitetsjuristerna kan hjälpa dig med juridiska frågor. Den ideella upphovsrätten - rätten att få erkännande som upphovsperson - kan inte överlåtas. 

Det finns flera aspekter att ta ställning till när du bestämmer hur och under vilken licens som du ska publicera open access. Vissa aspekter har att göra med förutsättningar som du måste förhålla dig till, som exempelvis förväntningar från externa finansiärer.

Mer om: Upphovsrätt vid publicering

Creative commons och upphovsrätten

Creative commons-systemet används ofta vid open access-publicering och utgår från upphovsrätten. Creative commons (CC) licenser är internationellt gångbara. När du väljer en licens så blir den gällande i förhållande till de upphovsrättslagar som gäller för respektive land.

När ditt verk får en CC-licens så upprättas ett icke-exklusivt, oåterkalleligt avtal som anger hur andra får använda ditt arbete utan att kontakta någon för att få tillstånd till det. Att ett avtal är icke-exklusivt innebär att upphovspersonen/upphovsrättsinnehavaren fortfarande har möjlighet att ingå andra avtal kring verket.

Du som är upphovsperson behåller alltid de ideella rättigheterna till ditt verk, det vill säga rätten till erkännande som verkets upphovsperson - om du inte explicit avstår från rätten till erkännande.

När du väljer att publicera open access i en tidskrift eller hos ett förlag så administrerar de i regel licenseringen. Det är möjligt att märka eget material med CC-licens. Om du vill göra detta är det viktigt att först ta reda på vilka rättigheter du behöver ha för att göra en sådan märkning, om du har dessa rättigheter samt hur Creative commons fungerar:

Get a CC license (CC)

Considerations for licensors and licensees (CC wiki)

Fördjupa dina kunskaper om Creative commons-licenser

Biblioteket erbjuder en online-kurs om Creative commons-licenser i  vetenskaplig publicering. Kursen är gratis, nätbaserad och helt öppen, enligt konceptet MOOC (massive open online course).

Online-kurs: Creative commons-licenser i vetenskaplig publicering

Mer information om Creative commons

Olika sätt att publicera open access

Open access-tidskrifter

Open access-tidskrift eller open access-plattform - öppen tillgång redan från början.

Parallellpublicering

Parallellpublicering - att göra en kopia tillgänglig via ett öppet arkiv eller en personlig hemsida.

Hybridpublicering

Hybridpublicering - Open access som tillval.

Innehållet på denna sida ska ses som information och inte som en juridisk rekommendation. Kontakta universitetsjuristerna om du har behov av juridisk rådgivning kring forskning och publicering.

Universitetsledningens kansli

Senast uppdaterad: 2023-05-29